Kosovska skupština usvojila nacrt zakona koji predviđa vađenje lične karte nezavisno od broja godina

(Foto: RTK)

Kosovska skupština usvojila je u načelu na jučerašnjoj sednici „Nacrt zakona o ličnim kartama“, kao i „Zakon o državljanstvu“. 

Kosovski ministar unutrašnjih poslova, Dželjalj Svečlja (Xhelal Sveçla), rekao je da Zakon o ličnim kartama koji je dobio podršku 62 poslanika, unapređuje sistem da bude transparentniji za građane.

„Svaki građanin Kosova od rođenja do 18 godina može, ali nije u obavezi, da bude opremljen ličnom kartom. Tako je građanima ovog uzrasta omogućeno da se kreću samo sa ličnom kartom u onim zemljama sa kojima Republika Kosovo ima sporazum“, rekao je Svečlja.

Ovaj ministar, kako prenose prištinski mediji, ujedno je kazao da su procedure za opremanje ličnom kartom pojednostavljene, smanjeno administrativno opterećenje i predviđeni minimalni finansijski troškovi.

„Zakonom olakšano sticanje državljanstva za građane iz Preševa, Bujanovca i Medveđe“

Na istoj sednici kosovske skupštine usvojen je i „Nacrt zakona o državljanstvu“.

Kosovska Skupština je dala zeleno svetlo sa 63 glasa „Za“.

Govoreći i o ovom nacrtu zakona, Svečlja je kazao da je digitalizacija jedna od karakteristika.

„U vreme povećane mobilnosti građana, kosovski zakon o državljanstvu afirmiše pravo na višestruko državljanstvo. Ovim nacrtom zakona predviđeno je sticanje državljanstva uz olakšane kriterijume u odnosu na vreme potrebno za lica koja imaju dozvolu za stalni boravak u izuzetnim okolnostima, što rešava i olakšava državljanstvo i građanima Preševske doline“, rekao je on.