18.9 C
Pec
23. maj 2024
Naslovna VESTI OEBS: Neophodna brza intervencija da bi se prekinula praksa ranog napuštanja školovanja...

OEBS: Neophodna brza intervencija da bi se prekinula praksa ranog napuštanja školovanja na Kosovu

Ilustracija (Foto iStock)

Misija OEBS-a na Kosovu objavila je svoj najnoviji tematski izveštaj „Napuštanje školovanja: Izvan brojeva napuštanja obaveznog obrazovanja u kosovskom sistemu 2020-2023“.

U izveštaju se ispituje više od statističkih podataka kako bi se otkrile složene realnosti stopa napuštanja školovanja u ​​okviru kosovskog sistema obaveznog obrazovanja od 2020. do 2023. godine. U njemu je utvrđeno da uprkos pohvalnim naporima Ministarstva prosvete, nauke, tehnologije i inovacija (MPNTI), izazovi i dalje postoje, posebno među decom iz ranjivih zajednica kao što su kosovski Romi, Aškalije i Egipćani.

Takođe, predstavljeni su podaci o preko 400 pojedinačnih slučajeva napuštanja školovanja sa celog Kosova u periodu od 2020. do 2023. godine, kao i to koje su mere, ako ih je bilo, sprovedene da se deca vrate u školu. Ističe se da, iako mnogi faktori doprinose napuštanju školovanja, loši društveno-ekonomski uslovi i česta diskriminacija pojačavaju ovu pojavu.

Izveštaj sadrži i analizu podataka MPNTI o napuštanju školovanja od strane registrovanih učenika od I-IX razreda, koja pokazuje da je 43 odsto slučajeva napuštanja školovanja iz zajednice Aškalija, 43 iz zajednice Egipćana, 13 iz romske zajednice i 1 odsto iz većinske zajednice.

„Bez aktivne i sistematske intervencije zadržaće se praksa ranog napuštanja školovanja, ograničavajući tako izglede za zapošljavanje mladih i doprinoseći nepovoljnom položaju i nekvalifikovanoj radnoj snazi. Hitna i koordinisana nastojanja od ključnog su značaja za prekid ovog ciklusa i promovisanje inkluzivnijeg obrazovnog sistema na Kosovu“, rekao je Majkl Davenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu.

U izveštaju je dato više ciljanih preporuka za MPNTI, opštinske direkcije za obrazovanje, škole i nevladine organizacije širom Kosova, naglašavajući potrebu za zajedničkim radom u konsolidovanim naporima da se deca zadrže u školi.

SHARE.