ASK nakon završenog popisa: Kosovo će imati 1.6 miliona stanovnika. U Gračanici nisu popisana sva domaćinstva

Očekuje se da će Kosovo, prema podacima iz popisa, imati 1.600.000 stanovnika, rekao je na završnoj konferenciji za štampu vršilac dužnosti direktora Agencije za statistiku Avni Kastrati. Učešće manjinskih zajednica, prema njegovim rečima, bilo je masovno izuzev u opštinama na severu Kosova.

“Sve zajednice su bile otvorene za popis i zalagale su se da se popišu. Učešće svih manjihnskih zajednica je bilo masovno, osim srpske zajednice u četiri opštine na severu Kosova, oni su delimično učestvovali”, kazao je Kastrati.

Na primedbe novinara da u većinski srpskim sredinama popisivači nisu registrovali sva domaćinstva i građane, te da su zainteresovani ostali nepopisani, Kastrati nije dao jasan odgovor, osim da se izgovarao da su neki popisivači odustali.

„U nekim srpskim zonama su po tri puta bili popisivači i u zadnjih nedelju dana. Građani srpske nacionalnosti su već pokušali da se pridruže jer su videli zanačajnost popisa, a tokom tih pet nedelja se nisu odazvali. Ovo je projekat popisa i AKS ga je uradila što je bolje moguće. Davana je mogućnost da se registruju iz svih opštine, bez obzira na etničku pripadnos. Radili smo nemoguće da se i srpska zajednica odazove. Bilo je sedam centara za njih da se registruju. Zahtevi koji nam dolaze iz drugih opština, mi smo pokušali da izađemo u susret. Oni koji se nisu registrovali ove godine biće registrovani 2031 godine“, kazao je Kastrati.

Kazao je da je Agencija za statistiku imala saradnike iz dve nevladine organizacije u opštinama sa srpskom većinom koje su trebale da rade na kampanji. Na pitanje novinara koje su to organizacije i koliko novca ima je dato na raspolaganju za kampanju, Kastrati nije pružio odgovore.

Preliminarni podaci o popisu stanovništva i domaćinstava na Kosovu biće objavljeni početkom jula, kazao je šef Agencije, dodajući da će službenici Agencije za statistiku vredno raditi i tokom perioda godišnjeg odmora.

Konačni podaci, prema njegovim očekivanjima biće saopšteni za šest meseci. U narednim mesecima ponovo će se obrađivati prikupljeni podaci, kazao je on.

Kastrati je kazao da je tokom popisa Agencija za statistiku uštedela pola miliona evra sredstava.

Popis stanovništva i domaćinstava na Kosovu počeo je 05. aprila, a završen je, uz produžetak od nedelju dana, 24. maja.

Meštanin Gračanice: Nisam se popisao, došao sam da proverim zašto nisu dolazili

Meštanina Gračanice Gorana Dimića zatekli smo danas ispred Agencije za statistiku Kosova. Kako nam je rekao, došao je da proveri zbog čega popisivači nisu došli da popišu njegovo domaćinstvo.

“Ja sam došao u Agenciju za statistku da bi se popisao. Oni su ostavili samo papir kod kuće, ja sam zvao na broj telefona, oni su rekli da će da dođu ali niko nije došao. Da ne bih imao nekih posledica, došao samo ovde u Ageniciju za statistiku da vidim da li mogu da se popišem”.

Kaže da je na kapiji ostavljena poruka sa podacima da je popisivač bio dva puta, međutim, nakon telefonskog poziva popisivaču dobio je obećanje da će doći da popiše njegovu porodicu, ali se to nije dogodilo.

“On (popisivač) je rekao da je dolazio dva puta, da su se navodno menjali, ja sam zvao telefonom i oni su rekli da će da dođu, ali niko nije došao. Ja ne radim nigde, kući sam bio, ne znam kad su bili.  Ne znam, ja sam došao ovde da ne bih imao nekih posledica, mi nismo krivi”.

“Ovde su mi rekli da je popis završen, ali da sačekam da vide sa nekim šefom, ali uglavnom ti koji su bili tu rekli su da je popis završen. Mi smo želeli da se popišemo, čekali smo svakog dana, bili smo više kod kuće da bi se popisali i završili tu proceduru”.

Dimić dodaje da je kampanja o popisu bila slaba, te napominje da na ulicama Gračanice niti od strane opštine nije bilo obaveštenja o procesu popisivanja. Kaže da se o popisu informisao samo preko lokalnih medija. Tvrdi da u Gračanici nije popisano 70 domaćinstava.