Euleks: Nadgledamo ponašanje kosovskih vlasti, nemamo izvršni mandat

Misija Euleksa u Prištini (Foto: Profimedia)
Povodom medijskih izveštaja o ulozi Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks), a u vezi sa operacijama kosovskih vlasti na severu Kosova, iz ove misije su naveli da nemaju izvršni mandat, već su tu da pomognu u jačanju institucija vladavine prava na Kosovu.

“Kao što je poznato, Euleks od 2018. godine nema izvršni mandat, već ima mandat da pomogne u jačanju institucija vladavine prava na Kosovu kako bi one bile održive, odgovorne i sposobne da efikasno garantuju prava svih bez diskriminacije”, naveli su u saopštenju.

U tu svrhu, ističu, nadgledanje čini suštinsku komponentu mandata Euleksa.

“Da bismo efikasno vršili naše dužnosti robusnog nadgledanja, moramo biti i fizički prisutni na mestu aktivnosti koje sprovode kosovske institucije duž celog lanca pravosuđa. To podrazumeva da na terenu kao nepristrasna strana nadgledamo držanje i ponašanje kosovskih vlasti, kako bismo ocenili njihovo poštovanje vladavine prava i obaveza u vezi sa ljudskim pravima, jasno opredeljeni protiv svakog vida zloupotrebe ljudskih prava ili diskriminacije”, napominju.

Prilikom sprovođenja aktivnosti nadgledanja, kako navode, u potpunosti poštuju nezavisnost pravosudnih organa i princip nemešanja.

“Ukoliko se kroz ove aktivnosti nadgledanja ustanove ozbiljni nedostaci, Misija ih razmatra sa relavantnim nadležnim organima”, zaključuje se u saopštenju Euleksa.