Izbacili medije i aktivistkinju Srpske demokratije usred sednice SO Severna Mitrovica, nastavili iza zavorenih vrata

Iako je počela kao otvorena sednica SO Severna Mitrovica, na samom početku zatvorena je za javnost. Odluka je doneta nakon što je članica Srpske demokratije zatražila pojašnjenje o čemu odbornici raspravljaju, nakon čega je predsedavajući pokrenuo inicijativu da se sednica nastavi bez prisustva građana i medija, navodeći da prisutni, a koji nisu članovi SO, nemaju pravo na reč tokom trajanja sednice. 

Sednica je počela regularnim tokom, odnosno raspravom o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice, nakon čega se Valentina Đerković, članica Srpske Demokratije koja je bila prisutna u svojstvu građanina, obratila predsedavajućem i upitala o kakvom je zapisniku reč i za šta se glasa.

Ugljanin je potom podcrtao da publika nema pravo da postavlja pitanja tokom sednice, a Đerković je instistirala da joj se odgovori sa navodima da građani imaju pravo da znaju o čemu SO odlučuje.

Ugljanin je međutim pokrenuo pitanje da se sednica zatvori za javnost, tj. da izađe publika, odnosno da je napuste svi koji nisu članovi SO Severna Mitrovica, uključujući i predstavnike medija, koji su zbog toga negodovali.

Nakon toga je usledila pauza, gde je deo odbornika zajedno sa predsedavajućim, otišao na konsultacije.

Nakon završetka pauze, usledilo je glasanje o ovom pitanju, te je predsedavajući bez jasnog objašnjenja koliko je odbornika i na koji način glasalo, konstantovao da je predlog usvojen za nastavak zatvorene sednice, te da građani i predstavnici medija moraju da napuste salu.

Ovome se javno usprotivio odbornik iz srpske zajednice iz SO Dušan Milunović, navodeći da će čak i on da napusti sednicu, ukoliko izađu mediji.

„Znači, zbog jednog upada publike – i ovo je javna sednica, ja vas molim da ne dođemo u sukob sa medijima. Još jednom da razmotrimo da mediji ostanu i relevantno prenesu odluke kojima se mi bavimo. Ukoliko dođe do toga da napustimo sednicu, i ja ću biti prinuđen i pozivam odbornike koji se ne slažu sa mnom da napuste sednicu zajedno sa mnom“, kazao je Milunović.

Nedžad Ugljanin je potom kazao medijima da će nakon završetka sednice dati objašnjenje zašto je doneta ovakva odluka, nakon čega je došlo i opštinsko obezbeđenje zahtevajući od medija da napuste salu.

Manja grupa medija je iz revolta odlučila da ne sačeka završetak sednice, dok je većina ostala ispred opštinske zgrade čekajući da im se Ugljanin obrati sa objašnjenjem.