SO Gračanica: Usvojen zahtev za isticanje simbola srpske zajednice

Zastave Republike Srbije ispred zgrade Opštine Gračanica (Foto: Kim)
Odobrnici SO Gračanica usvojili su na petoj redovnoj sednici predlog Odluke o davanju saglasnosti na zahtev za isticanje simbola srpske zajednice povodom obeležavanja praznika Vidovdana.

Zahtev Opštini Gračanica za isticanje simbola srpske zajednice upućen je od strane 13 nevladinih organizacija koje sprovode projekat Kulturno – zabavno leto 2024. godine i uključene su u organizaciju Vidovdana.

“Tim povodom, a da bi se ispoštovale zakonske procedure, da ne bi bilo kasnije problema, vi svi zante na šta se misli i šta se dešavalo. Zahtev je zvanično upućen od strane organizatora Kulturno – zabavnog leta 2024.”, rekao je predsedavajući SO Milan Dimitrijević.

Odbornik Vladica Ćurčić ovu tačku dnevnog reda ocenio je besmislenom.

“Ako smo došli do te granice da mi moramo da dajemo saglasnost da se istaknu ili promene zastave Republike Srbije, mi imamo pravo na to. Mislim da je besmisleno da se nevladine organizacije uključuju u kupovinu zastava ili bio čega. Ova tačka nije trebala da bude na Skupštini. Opština je trebala da ove zastave promeni, Vidovdan uskoro stiže i mislim da već kasnimo s tim”, rekao je on.

Dimitijević je Ćurčiću odgovorio da su u pitanju zakonske procedure.

“Sa pravne strane protumačeno je da tako treba da se uradi, kako sutra niko ne bi imao problema i da ne bi došlo do skidanja istih, stavljeno je na dnevni red. Sami ste svedoci kakve pritiske mi ovde trpimo kao lokalna skupština od strane samog ministarstva i centralnih vlasti koji pokušavaju da sve izvuku iz lokala i stave u njihove ruke. Ovo je urađeno sa pravom, kako ne bi bilo problema”, rekao je on.

Odbornici Nebojša Marković i Snežana Jovanović na sednici su naveli da bi srpske zastave trebalo da budu istaknute u Čaglavici i Kišnici.

Predlog odluke o zahtevu za isticanje simbola srpske zajednice odbornici su usvojili jednoglasno.

Podsedimo, predsednik Srpskog nacionalnog veća (SNV) Momčilo Trajković i narodni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Ristić poklonili su početkom maja 25 srpskih zastava Opštini Gračanica da bi bile zamenjene, kako su naveli, stare i pocepane koje se nalaze na banderama i pojedinim institucijama u Gračanici.

Nije poznato, da li će lokalna samouprava upravo ove zastave iskoristiti za zamenu postojećih.

Trajković i Ristić poklonili Opštini Gračanica zastave Srbije da bi stare i pocepane bile zamenjene

 

Povećan budžet za narednu godinu

Budžet Opštine Gračanica za narednu godinu biće 9.953.348 evra, rekao je predstavljajući informacije o budžetskom cirkularu 2025/01, direktor za budžet i finansije Slaviša Ničić.

“U procentima budžet je 10,77 veći u odnosu na budžet iz 2024. godine. Najviše je povećan na ekonomskoj kategoriji sopstveni prihodi, gde je planirano da budu ostvareni prihodi od 2.729.000, dok je za 2024. godinu taj plan bio 2.290.000 evra”, rekao je Ničić.

Povećanje je predviđeno i u grantu za adiministraciju, primarno zdravstvo, te obrazovanje.

Više obradivih površina

Novi direktor Odeljenja za poljoprivredu i šumarstvo Nebojša Nikolić odbornicima je predstavio izveštaj o radu, a isti je usvojen sa jednim uzdržanim glasom.

Nikolić je govorio i o dodeli subvencija iz oblasti poljoprivrede za 2024. godinu, napominjući da se tokom prošle godine prijavilo 573 lica, a ove 645, napomenuo je da je i broj obradivih površina sa tri i po povećan na četiri hektara.

“Beleži se trend rasta u obradi zemljiša i aplikanata. Razlog ovog povećanja prema našem mišljenju je iznos subvencija koje su jako stimualtivne i podstiču poljoprivrednike da se bave poljoprivrednom proizvodnjom”, kazao je direktor Odeljenja za poljoprivredu i šumarstvo.

Odbor za politiku i finansije koji je održan pre pete vanredne sedice SO Gračanica izmenio je Dnevni red, pa su tačke koje su se odnosile na usvajanje predloga Odluke o davanju opštinske nepokretne imovine na kratkoročno korišćenje lokala u Suvom Dolu kompaniji Jugo market i kompaniji Nikola Nedeljković I.B. uklonjene sa istog, jer prema rečima predsedavanjućeg Dimitrijevića, nema potrebe da iste budu razmatrane na sednici Skupštine Opštine.

Odbornici su na sednici usvojili zapisnik sa prve vanredne sednice održane 17. maja 2024. godine.

Petoj redovnoj sednici SO Gračanica prisustvovali su predstavnici KFOR-a i OEBS-a.