Prezentacija dugogodišnjeg praćenja statike u manastiru Pećka Patrijaršija

NVO Human održala je u Peći javnu prezentaciju praćenja statike i vlage na zidovima Pećke Patrijaršije.

Monitorisanje ovih pojava počelo je još 2004. godine i za cilj ima praćenje svih promena na zidovima i freskama manastira Pećka Patrijaršija, kaže izvršni direktor NVO Human Samir Zajmi.

“To je dugoročno monitorisanje koje je počelo od 2004. godine, od strane INTERSOS-a i mi to sada nastavljamo sa Centralnim institutom za zaštitu spomenika iz Rima”, rekao je Samir Zajmi.

NVO Human uz ovu aktivnost sprovodi i aktivnosti na promovisanju međuetničkog dijaloga, međuverske i međuetničke tolerancije.
“Puno radimo na promociji međukulturnog dijaloga i integracije manjinskih zajednica i dijalogu među raznim etničkim i religioznim zajednicama”, kaže Zajmi.

Na konferenciji je istaknuto da je praćenje statike i vlage na zidovima Pećke Patrijaršije dugoročno ali da je u periodu od tri godine bilo prekinuto zbog nedostatka sredstava. Nakon prezentacije svi učesnici su obišli ovaj manastir.