Peć: Završna konferencija o očuvanju kulturne baštine [Video]

U Peći je održana završna konferencija projekta na kome se govorilo o očuvanju kulturne baštine na Kosovu. Projekat “Očuvanje važnih mesta kulturne baštine i promovisanje interkulturalne različitosti”, koji sprovovodi NVO Human iz Peći.

Praćenje statike i vlage na freskama manastira Pećka Patrijaršija, interkulturalni dijalog među zajednicama i posete verskim i kulturno istorijskim spomenicima samo su neke od aktivnosti ovog projekta. Centralni institut za zaštitu spomenika kulture iz Rima zahvalio se u pismu NVO Human na doprinosu u ovom projektu. Prema rečima Samira Zajmija izvršnog direktora Hjumana, postoje dobre osnove da se ovaj projekat nastavi.

“Mi smo mnogo srećni što smo uspostavili jednu platformu stručnjaka koje smo imali na prošlom okruglom stolu, profesionalaca restauratora konzercatora i arhitekata sa Kosova i iz svih država regiona Balkana i mi želimo da nastavimo tu saradnju”, izjavio je Zajmi za Radio Goraždevac.
Na prezentaciji je govorio i Aleksandro Bjanki iz Ministarstva kulture Italije čija je Vlada u skoro dve decenije dugom periodu uložila dosta sredstava u očuvanju kulturno-istorijskih i verskih objekata.

“Prikupljanje saznanja tokom ovih godina omogućava nam da planiramo na efikasniji način intervencije na ovim objektima, jer na osnovu tih saznanja možemo odlučiti da li je ono što se posmatra prioblem ili ne. To je prosto reći ali raditi petnaest-dvadeset godina, to je teška stvar”, kaže Bjanki.

Rej Najler iz Američke ambasade na Kosovu rekao je na završnoj konferenciji da su svi građani na Kosovu odgovorni u očuvanju kulturne baštine. Kao primer očuvanja nasleđa jedne druge zajednice naveo brigu amerikanaca o Ruskoj tvrđavi u Kaliforniji.

“Kada smo govorili o stanju i situaciji Pećke Patrijaršije, podseća me na tvrđavu Rosa, mislim da niste čuli, ali to je Ruska tvrđava u Kaliforniji, sa drevnom pravoslavnom crkvom i označava najjužniju tačku prostiranja Ruskog carstva. Vrlo je daleko od Moskve do obala Kalifornije, to je jedan od tragova Ruske prisutnosti u Severnoj Americi i to je sačuvano”, kazao je prisutnima Najler.

Projekat NVO Human pod nazivom “Očuvanje važnih mesta kulturne baštine i promovisanje interkulturalne različitosti”, podržala je Američka ambasada na Kosovu.