Predstavljeno istraživanje o položaju mladih iz srpske zajednice u opštinama Peć, Istok i Klina

Nevladina organizacija „Centar za prava manjinskih zajednica“, predstavila je rezultate istraživanja koja su sprovedena u okviru projekta „Međuopštinska manjinska omladinska mreža“, koju je podržala Švajcarska ambasada na Kosovu.

Mladi su pored pitanja o uslovima obrazovanja, zdravstvene zaštite i ostalih elemenata koje utiču na njihov svakodnevni život, naveli i tri glavna problema. Prema rezultatima istraživanja 48% je navelo problem nedostatka posla, 37% navelo je da na život utiče nedostatak kulturnih, sportskih događaja i nedostatak infrastrukture za mlade. Prema ovim rezultatima 15% je navelo da još uvek nema slobodu kretanja. Fokus debate je bio na infrastrukturi za mlade.

Mi smo ispunili sve zahteve predstavnika Goraždevca, sve ulice smo asvaltirali i infrastruklturne projekte smo završili, rekao je gradonačelnik Peći Gazmend Muhadžeri, ističući da će u narednom periodu više pažnje posvetiti mladima.

‚‚Na narednim projektima sarađivaćemo sa mladima. Ja sam već rekao da ćemo sarađivati kroz zahteve koje je podneo Darko Kolašinac, podpredsednik Lokalnog saveta za mlade. Ti zahtevi će biti konkretan primer kako takve zahteve mladih opština ustvaja i pretvara u dela”, rekao je Muhadžeri.

Vinsent Hag iz Švajcarske ambasade na Kosovu rekao je da bi između Vlade, lokalnih institucija i mladih iz svih zajednica trebalo da bude više razumevanja.

‚‚Možete da se sastajete i u ovako maloj prostoriji sa manjim brojem ljudi gde možete da poslušate njihova mišljenja i hvala gradonačelniku što je došao i odvojio vreme za nas. Ono što bih još voleo da vidim je, osim ovog prvog dela koji se dešava o slušanju potreba mladih ljudi, drugi deo koji smo planirali u projektu šta uraditi sad?”, rekao je Hag.

Za zamenicu ombudsmana na Kosovu Mariju Radulović predstavljeni podaci nisu zanemarljivi. Ona se posebno osvrnula na deo izveštaja koji se odnosi na opstanak i kulturu.

“Ja sam znala da ovo nije običan izveštaj. Neke brojke koje su meni ostale onako u sećanju je to da samo 30% od prilike samo želi da ostane ovde. Istina je da to nije samo problem Goraždevca ali niuje isto živeti u Goraždevcu, živeti u Gračanici ili, ako govorimo o srpskoj zajednici, živeti u Mitrovici. To su tri potpuno različite stvari. Onda, onpo što mi je takođe zapalo za oko jeste da gotovo 40% ljudi vapije za tim kulturnim i sportskim događajima”, rekla je zamenica ombudsmana Marija Radulović.

Prema rezultatima istraživanja, na pitanje od koga očekujete podršku, 45% ispitanih veruje u podršku institucija koje funkcionišu srpskom sistemu, 34% očekuje podršku porodice, dok znatno manji broj 9%, odnosno 5% njih očekuje podršku od prijatelja i opštine Peć.

Organizatori su istakli da je ovo prvi put da je neko sproveo detaljna istraživanja među mladima iz srpske zajednice u ovom regionu. Istraživanje je obuhvatilo opštine Peć, Istok i Klina.