Obaveštenje: konkurs za prijem novih studenata

Univerzitet “Hadžii Zeka”, u Peći, raspisao je konkurs za prijem novih studenata na prvoj godini osnovnih studija za akademsku 2020/2021 godinu. Svi zainteresovani, koji žele da studiraju na polju ekonomije ili turizma mogu se prijaviti putem sajta www.unhz.eu. Konkurs na bosanskom jeziku možete naći na povezi (https://drive.google.com/file/d/1isRENUM7LB8Bxdm6XWb2cmYNzXBOHbhu/view).

Na prvoj godini osnovnih studija Univerzitet “Hadži Zeka” će upisati 1240 studenata. Konkurs će trajati od 21.09.2020 do 30.09.2020, gdje se kandidati mogu prijavljivati svakog dana osim nedjelje, u vremenskom intervalu od 09.00 do 15.00 časova.

Programi koji se nude na bosanskom jeziku su:

  1. Fakultet biznisa, smjer Menadžment biznisa;
  2. Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu, smjer Menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Za više informacija možete posjetiti internet stranicu www.unhz.eu.