Sporazum o priznavanju diploma između Beograda i Prištine pruža nove mogućnosti

Tema emisije “Naše jutro”, bio je najnoviji sporazum o obostranom priznavanju diploma između Beograda i Prištine o kome je za Radio Goraždevac govorio prodekan Fakulteta za biznis u Peći Husnija Bibuljica.

Nostrifikacija diploma nakon sporazuma u Vašingtonu neće biti potrebna jer će se one jednostavno priznavati. Ovo će upotpuniti naš nastavni kadar. Očekujem više studenata I iz srpske zajednice, ovo su samo neke od tema o kojima je u emisiji “Naše jutro”, govorio prodekan Fakulteta za biznis iz Peći, Husnija Bibuljica.

“Ovim sporazumom se sigurno otvaraju vrata i na neki način dolazimo do realnosti da mladi ljudi koji su, iz nekog razloga morali da završe visoke škole u Srbiji, Beogradu, Novom Pazaru imali su problem i susretali su se sa problemima kada je u pitanju nostrifikacija i priznavanje tih diploma na prostorima Kosova a takođe je bilo je i obrtno sa diplomama Kosova na teritoriji Srbije. Međutim, ovim sporazumom a mislim da je vreme i da je trebalo puno ranije da se razmišlja na ovu temu, da obrazovanje koje ljudi stiču iz bilo kojih razloga u bilo kojoj državi, na bilo kom univerzitetu treba biti priznata i omogućeno tim ljudima da rade u drugim državama i na drugim univerzitetima, kao u ovom slučaju ako govorimo na relaciji Beograd-Priština”, kazao je Bibuljica u emisiji “Naše jutro”, koja se emituje na radiju Goraždevac i kanalu RTV Kim.

On je rekao da više neće biti potrebna nostrifikacija diploma jer će se one jednostavno priznavati i na taj način očekuje da nastavni kadar na Fakuteru za biznis u Peći bude upotpunjen kadrovima za razne oblasti.

Do sada je bilo slučajeva da su pripadnici srpske, romske, crnogorske zajednice studirali ali je upravo zbog tog  nepriznavanja diploma broj bio je to jedan mali broj ljudi.

“Sada se otvara prilika da mladi ljudi imajući u obzir I materijalnu situaciju I obzirom da je ovo državni univerzitet da je školovanje veoma jeftino. Mogu vam reći slobodno da prvu godinu stanovnici Kosova ne plaćaju a druga I treća godina po 50 evra i mislim da nigde tako malo školarina ne košta kao što to ovde roditelje košta da upišu dete na državnom univerzitetu”, rekao je Bibuljica.

On je rekao da će u oktobru imati konkurs za master studije na Fakultetu biznisa.