Danas je Međunarodni dan žena sa sela [Video]

U svetu se 15.-og oktobra obeležava Međunarodni dan žena sa sela kao deo borbe za priznanje njihovog značaja i uloge, priznanja potrebe da se uslovi njihovog života moraju poboljšati. To je prvi korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas. Žene u srpskim selima na Kosovu mnogo rade a malo imaju i njihov položaj je veoma težak.

Uprkos ovim činjenicama njih krase vera, nada, hrabrost i optimizam.