Nove mere: U studentske domove i kafiće uz dokaz da nisi inficiran, ostaje policijski čas, škole rade

Sednica Vlade Kosova (Foto: RTV Kim)

Kosovska vlada uvela je danas novi set mera u borbi protiv pandemije koronavirusa koje stupaju na snagu 27. septembra. Kao što je i najavljeno, škole na Kosovu će se konačno otvoriti 27. septembra. Radno vreme ugostiteljskih objekata je i dalje ograničeno do 21.30 (05-21:30) a mera policijskog časa i dalje važi od 22 do 5 ujutru.

Posebne mere za ulazak na Kosovo – dokaz o vakcinaciji ili jedan od testova koji pokazuje da osoba nije zaražena ili ima antitela, i dalje su na snazi, uz pojedine izuzetke. Ova mera je sada sve rasprostranjenina, te osim za zaposlene u javnim i obrazovnim istitucijama, sada važi i za studente, zaposlene u objektima koji rade u kontaktu sa strankama, kao i mušterije i radnike u ugostiteljskim objektima.

Dobar deo mera iz odluke od 12. septembra je i dalje na snazi. U nastavku objavljujemo najvažnije mere.

Kako ući i izaći sa Kosova?

Sve osobe koje ulaze na Kosovo i od 27. septembra biće u obavezi da ispune jedan od više predviđenih uslova, tj. da sa sobom imaju barem jedan od sledećih dokumenata:

– Potvrdu o vakcinaciji – da su potpuno vakcinisani ili primili prvu dozu,
– Potvrdu o negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata, ili potvrdu da je osoba preležala kovid (pozitivan PCR test), ali koja je izdata ne manje od 21 dana i ne više od 180 dana od dolaska
– Pozitivan rezultat serološkog testa na antitela, izdat pre najviše 30 dana
– Potvrdu o negativnom brzom testu, ne stariju od 48 sati.

Vlada je ujedno odlučila da će od 13. oktobra, svako ko ulazi na teritoriju Kosova mora da poseduje sertifikat o potpunoj vakcinaciji, ili bilo koji drugi dokaz naveden iznad.

I u ovoj odluci našlo se pravilo da građani Kosova i lica sa privremenim ili stalnim boravkom, u slučaju da ne ispunjavaju jedan od gore navedenih uslova, pri ulasku potpišu izjavu kojom se obavezuju na sedmodnevnu samoizolaciju.

Obaveza posedovanja potvrde o vakcinaciji ili jednog od više testova ne važi za sve.

Ova mera ne važi za one koji ulaze na Kosovo vazdušnim ili kopnenim putem i napuste ga u roku od tri sata.

Ne važi i za profesionalne prevoznike pod uslovom da poštuju protokol o međunarodnom transportu radi prevencije kovida.

Mera se neće odnositi i na one građane Kosova koji ga napuste na 12 sati, kao i za strane državljane koji organizovanim prevozom ili međunarodnom autobuskom linijom prolaze tranzitno kroz Kosovo, a ukoliko potpišu da će ga napustiti u roku od pet sati.

Od ove obaveze su izuzete i strane diplomate koje su akreditovane na Kosovu, kao i osobe mlađe od 16 godina.

Rad privatnih i javnih institucija u vreme pandemije

I u ovoj odluci kosovske vlade našla se mera da svi zaposleni u javnim ustanovama, kao i zaposleni u javnim preduzećima u vlasništvu kosovske vlade ili opština, moraju ispunjavati jedan od uslova kako bi dokazali da nisu pozitivni na koronavirus, a koji se takođe primenjuju za ulazak na teritoriju Kosova.

Ujedno je neophodno angažovanje osobe koja će da proverava da li se poštuje ova mera.

Kosovska vlada je precizirala da će od 13. oktobra, zaposleni, tj. osoblje, morati da ima sertifikat o potpunoj vakcinaciji, ili bilo koji drugi dokaz gore naveden.

U sklopu opštih mera, kosovska vlada navela je to da su javne i privatne institucije kao i drugi subjekti u obavezi da obezbede sredstva za dezinfekciju kao i zaštitne maske i drže ih na pristupačnim mestima.

Poslodavci i institucije u obavezi su i da ukažu na pravila ponašanja u vezi sa zaštitom od koronavirusa – postavljanjem informativnih postera, uključujući i one koji informišu građane – da je zabranjen ulazak bez maske, kao i da je neophodno održavati distancu.

Takođe je neophodno obavljanje dezinfekcije i ventilacije zatvorenih prostorija.

Rad sa strankama

Kosovska vlada je ujedno odlučila da od 27. septembra u javnim ili privatnim ustanovama ili institucijama, radnici i osoblje koje radi sa strankama ili je u direktnom kontaktu sa klijentom, poput zaposlenih u marketima ili bankama, takođe moraju da poseduju jedan od dokaza – da nisu oboleli od kovida, kako bi mogli da uđu u objekte.

Kada i gde nositi masku

Kada je reč o zaštitnim maskama, i dalje važe stare mere.

Iz kosovske vlade precizirali su da je nošenje zaštitnih maski obavezno u svim situacija osim:

Kada je osoba sama u vozilu ili sa užim članovima porodice, tokom trčanja, vožnje bicikle i vežbanja, i kada neko jede ili konzumira tečnost.

Vlada je precizirala da je zabranjen ulazak u zatvorene prostorije bez maske.

Ograničeno kretanje građana

Policijski čas je i dalje na snazi. Kretanje je zabranjeno u perodu od 22.00 do 05.00.

Izuzeci postoje. Mera ne važi u hitnim slučajevima – kada se ide kod doktora, u kupovinu lekova, usled pružanja medicinske pomoći ili izbegavanja povreda ili rizika od povrede.

Od poštovanja mere su izuzeti zdravstveni radnici, obezbeđenje, pružaoci javnih usluga i radova, radnici koji rade u noćnim smenama u preduzećima koja obezbeđuju funkcionisanje lanca snabdevanja (transport robe), ali pod uslovom da su im izdate dozvole od strane Poreske administracije Kosova.

Ujedno, precizira se da Operativni centar za hitne slučaje Minstarstva unutrašnjih poslova može da izdaje posebne dozvole za lica koje pruže dovoljno dokaza o neophodnosti dozvole kretanja nakon policijskog časa.

Obrazovanje – I za studente potreban dokaz da nisu pozitivni na koronavirus

Vlada je danas potvrdila da se nastavni proces u predškolskim i dnevnim ustanovama nastavlja redovno.

Kada su u pitanju ustanove za preduniverzitetsko obrazovanje, iz vlade navode da će njihov rad odvijati prema vodiču i uz najviše 20 učenika po odeljenju.

Ukoliko u odeljenju ima više od 20 učenika, postoje dva scenarija – skraćeni čas, tj pola časa ili kombinovani model – gde deo razreda sluša nastavu online putem. U ovom slučaju, odabir učenika koji pohađaju nastavu online sprovodiće se rotacijom, svake nedelje.

Kada je reč o univerzitetskom obrazovanju – nastavni proces se odvija prema takođe određenim smernicama, a pod uslovom da broj osoba u učionici omogućava održavanje distance od 1.5 metara.

Kosovska vlada je ujedno odlučila da je za boravak studenata u studentskim domovima studenti neophodno ispuniti jedan od uslova koji se odnose za građane koji ulaze na Kosovo, tj. – da budu vakcinisani ili da imaju jedan od testova na koronavirus koji su gore navedeni.

Takođe, studenti su u obavezi da ispune jedan od istih uslova, kako bi im bilo dozvoljeno da ulaze u zgradu obrazovne ustanove.

Ujedno, u odluci vlade precizira se da istoj obavezi podleže osoblje u svim javnim i privatnim ustanovama na svim nivoima obrazovanja, uključujući i predškolske i dnevne ustanove.

Sama škola ili slična institucija u obavezi je da imenuje osobu koja proverava da li se ova mera poštuje.

I dalje važi zabrana organizovanja vannastavnih aktivnost, tj. ekskurzija, grupnih šetnji, proslava itd.

Održavanje skupova, sastanaka, koliko ljudi može da prisustvuje?

Kosovska vlada odlučila je danas da dozvoli okupljanja do najviše 20 ljudi u zatvorenim prostorijama, a u svrhu održavanja radionica, seminara, sastanaka i drugih skupova.

Međutim, učesnici i ovakvih događaja u obavezi su takođe da ispune jedan od predviđenih uslova i dokažu da nisu poztivni na kovid i održavaju distancu od 1.5 metara.

Pravilo o broju učesnika ne odnosi se, međutim, na sastanke vlade i sednice skupštine, ali se obaveze održavanja distance odnosi i na njih.

Takođe, Centar za hitne operacije Ministarstva zdravlja može da izda posebnu dozvolu za događaje koji premašuju broj od 20 osoba, ukoliko su to događaji od posebnog javnog interesa i značaja.

Kosovska vlada odlučila je da i dalje zadrži zabranu za pojedine aktivnosti, nezavisno od broja učesnika ili publike.

Zabranjen je rad noćnih klubova, održavanje festivala, koncerata, ekskurzija, hodočašća, venčanja, veridbi, porodičnih ili društvenih proslava.

Kada su u pitanju sahrane, one su dozvoljene u prisustvu najužih članova porodice, međutim, zabranjuje se održavanje prijema povodom saučešća.

Ugostiteljski objekti – mušterije i radnici u obavezi da dokažu da nisu inficirani

Kosovska vlada odlučila je da uvede strožije mere, kada su u pitanju ugostiteljski objekti.

Od 27. septembra, ugostitelji i samo osoblje takođe mora da ispuni jedan od uslova – tj. dokažu da su vakcinisani, nisu oboleli od kovida ili poseduju anti tela, kako bi im bilo dozvoljeno da uđu u zatvorene prostorije lokala.

Sami lokali su u obavezi da angažuju jedno lice koje će proveravati da li se ova mera poštuje.

Od 27. septembra dozvoljeno je korišćenje do 50 odsto kapaciteta lokala u zatvorenom prostoru. Na otvorenom, dozvoljeno je korišćenje 70 odsto prostora.

Rad ugostiteljski objekata dozvoljen je do 21.30, dok muzika treba da se ugasi već u 21.00.

Neophodno je omogućiti poštovanje mere distance od jednog metra između mušterija za različitim stolovima. Na svakom stolu mora stajati sredstvo za dezinfekciju.

Usluge dostave dozvoljene su i nakon 22.00 – kada stupa na snagu policijski čas, ali uz dozvolu prethodno pribavljenu iz Poreske administracije Kosova.

Rad tržnih centara je i dalje dozvoljen, ali uz poštovanje odgovarajućih mera.

Sve prodavnice dužne su da odrede koji je maksimalni broj mušterija dozvoljen u lokalu na osnovu pravila 1 osoba na 8 metara kvadratnih i da na ulazu označe koji je to broj.

Takođe, mušterije u tržnim centrima, kao i osoblje, moraju da ispune jedan od uslova kako bi dokazali da nisu oboleli od kovida.

U autobusima sa maskama

Kada je u pitanju javni prevoz, kosovska vlada odlučila je da zadrži meru zabrane ulaska u autobus bez maske.

Prevoznici ujedno mogu da nastave sa radom, ali uz korišćenje 50 odsto kapaciteta vozila, a taksisti – sa najviše dva putnika.

Kulturni događaji

Biblioteke, muzeji, bioskopi, pozorišta, kulturni centri koji rade pri kosovskom ministarstvu kulture ili opštinama, dozvoljen je rad koristeći 50% svojih kapaciteta. I ovde važi mera nošenja maski, ali i potvrda o vakcinaciji ili ostali dokazi sa negativnim nalazom na koronavirus. Zaduženo lice u ovim objektima proveravaće poštovanje mera.

Sportski događaji, teretane, fitnes centri: Ulazak uz posebne uslove

Održavanje sportskih takmičenja i treninga je i dalje dozvoljeno, ali u skladu sa protokolom i preporukama Svetske organizacije za sportske događaje i mera kosovske vlade.

Dozvoljen broj učesnika takmičenja određuju sportski savezi, ali uz poštovanja mere distance i drugih mera.

Prisustvo gledalaca dozovoljeno je u zatvorenim objektima, ali uz korišćenje 10 odsto kapaciteta prostorije, a na otvorenom je tokom takmičarskih aktivnosti dozvoljeno korišćenje 30 odsto kapaciteta, uz poštovanje mere distance.

Gledaoci su takođe u obavezi da ispunjavaju jedan od uslova koji se odnose na građane koji ulaze na Kosovo, tj. – da budu vakcinisani ili da imaju jedan od testova na koronavirus koji su gore navedeni.

Rad teretana, fitnes centara za i sličnih objekata za individualne rekreativne aktivnosti je dozvoljen. Međutim, klijenti su takođe u obavezi da ispunjavaju jedan od uslova koji se odnose za građane koji ulaze na Kosovo, tj. – da budu vakcinisani ili da imaju jedan od testova na koronavirus koji su gore navedeni.

Mera distance za teretane važi po pravilu jedan klijent na 10 metara kvadratnih.

Vlasnici su u obavezi da postave informativne postere i obezbede sredstva za dezinfekciju pored svake sprave.

Detaljnije o merama čitajte ovde.