OEBS: Postepeni napredak opštinskih mehanizama za zaštitu zajednica, praznine u zakonodavnom i strateškom okviru

(Foto: OEBS)

Opštinski mehanizmi za zaštitu zajednica pokazali su postepeni napredak u dostizanju svog punog potencijala, uz postepeni napredak u ispunjavanju svojih osnovnih dužnosti. Praznine u zakonodavnom i strateškom okviru i dalje postoje, ali je napredak ovih mehanizama pokazao da su oni sposobni da pozitivno utiču na zajednice širom Kosova, zaključuje se u izveštaju Misije OEBS-a na Kosovu koji je danas predstavljen. 

Kako je saopšteno iz misije OEBS-a na Kosovu, izveštaj “Procena uspostavljanja, funkcionisanja i učinka opštinskih mehanizama za učešće i zastupanje zajednica”, ocenjuje četiri ključna mehanizma na opštinskom nivou za promociju i zaštitu prava i interese zajednica na opštinskom nivou – odbore za zajednice, opštinske kancelarije za zajednice i povratak, zamenike predsednika opština za zajednice i zamenike predsedavajućih skupština opština za zajednice. 

U izveštaju se oscenjuje da je u sva četiri mehanizma ostvaren “skroman, ali neujednačen i nedovoljan napredak”, te podsećaju da je u izveštaju iz 2014. “Procena mehanizama na lokalnom nivou za zaštitu i unapređivanje prava i interesa zajednica na Kosovu”, kojim su analizirani isti mehanizmi kao u ovom izveštaju, zaključeno:

“Značajni propusti u pravnom okviru ometaju sposobnost institucija Kosova da unapređuju i štite prava i interese zajednica u skladu sa međunarodnim standardima. Nepostojanje detaljnih podzakonskih akata za Zakon o lokalnoj samoupravi ostavlja donosioce odluka i zainteresovane strane bez preciznih smernica o praktičnosti rada i funkcionisanja tri od četiri mehanizma. Iako izrada dokumenata praktične politike nudi dodatne smernice za rad odbora za zajednice, oni nemaju snagu zakona; stoga će uključivanje najvažnijih elemenata tih smernica o praktičnoj politici u podzakonske akte biti presudno kako bi se osiguralo efektivno funkcionisanje mehanizama i usklađenost sa pravnim okvirom.”

Dodaju da, iako su ovi zaključci sačinjeni pre skoro šest godina, ova ocena i dalje je u velikoj meri relevantna. 

Podsećaju da su brojni podzakonski akti o lokalnoj samoupravi stupili na snagu između objavljivanja prethodnog izveštaja i kraja 2019. godine, ali i da veći deo ovog zakonodavstva nije imao direktne i jasno predviđene suštinske zadatke za ove mehanizme.

“Iako je za Odbore za zajednice (OZ) data neka pravna definicija sa Uredbom o predlaganju opštinskih normativnih akata i izmenom Administrativnog uputstva o stalnim odborima u opštinama, ovaj mehanizam tek treba da pokrene važne zadatke iz okvira praktične politike u svoj set zakonskih obaveza. Poboljšanje pravnog okvira je važno za koherentnost ovih mehanizama i takođe može da pruži potporu za zadatke iz okvira praktične politike, kao što je analiza praktične politike ili budžeta, koja delom zavisi od ostalih aktera na opštinskom nivou,” stoji u zaključku izveštaja. 

Dodaje se i da iako je Administrativno uputstvo za izbor zamenika predsednika opštine iz 2014. godine bilo jedinstven uspeh u tom pogledu, odluka ministra za lokalnu samoupravu o ukidanju administrativnog uputstva u septembru 2019. “umanjuje ograničeni napredak u pravnom okviru koji se dogodio”.

“Smernice za Zamenika predsedavajućeg skupštine opštine za zajednice iz 2015. godine su pohvalna mera koja pomaže u definisanju ovog mehanizma; međutim, podzakonski akti i dalje u potpunosti nedostaju, posebno za ovaj mehanizam. Okviri praktičnih politika bili su važni za pomoć u razvijanju ovih mehanizama, a institucije vlasti trebalo bi da kreiraju standardizovane šablone za projekte, izveštaje i slično,” navodi se dalje. 

Podseća se da su takvi šabloni već pripremljeni za OZ, a izrada sličnih dokumenata za ostale mehanizme predstavljalo bi prednost:

“Ovo je posebno važno za Opštinske kancelarija za zajednice i povratak (OKZP) koje su i dalje najvažniji mehanizam u redovnom  radu i projektima koji utiču zajednice, međutim, nisu mu data standardizovana sredstva za  vršenje njegovog mandata.” 

“Uprkos nedostacima u pravnom okviru, ovi mehanizmi su pokazali da mogu da budu važni zagovornici opština u kojima su operativni i dali su jasne suštinske rezultate sa koristima za zajednice kojima služe. Uspostavljanje ovih pozicija gotovo širom Kosova i dalje je važno dostignuće, kao i odabrane kategorije koje su zabeležile znatan napredak. OKZP su posebno uspele da ostvare važan napredak u većini kancelarija koje sprovode zakonski propisane zadatke, međutim, slično ostalim mehanizmima, iako se može smatrati da dostižu minimalne aspekte pravnog okvira, one dobijaju mnogo nepovoljnije rezultate u odnosu na ambicioznije aspekte iz svog okvira praktične politike,” ističe se. 

Sa druge strane, ZPOZ, i donekle ZPSOZ, “pokazali su da su se prilično dobro integrisali” u strukturu odlučivanja u opštinama širom Kosova.

“Iako bi mogli da imaju koristi od bolje definisanih zadataka, njihovi rezultati su generalno zadovoljili najvažnije aspekte njihovog pravnog i okvira politike, što je značajno postignuće,” navodi se u OEBS-ovom izveštaju. 

Zaključuje se da nerazvijenost pravnog okvira predstavlja značajnu prepreku ovim mehanizmima, “kao što je ponekad i odsustvo inicijative samih mehanizama”.

U izveštaju se preporučuje da institucije centralnog i opštinskog nivoa ojačaju mandate opštinskih mehanizama za zaštitu zajednica inkorporacijom njihovih dužnosti i odgovornosti iz strateških dokumenata u podzakonska akte, jer će ih, kako stoji u saopštenju OEBS-a, ovo učiniti pravno obavezujućim i ojačaće vlasništvo na nivou vlade i održivost u procesu praćenja osnivanja i funkcionisanja ovih mehanizama. 

“Dobrobit i ljudska prava nevećinskih zajednica na Kosovu i dalje su uglavnom na plećima ovih mehanizama i stoga je podrška svih zainteresovanih strana njihovoj pozitivnoj putanji i dalje od vitalne važnosti” – stoji u zaključku izveštaja. 

„Zaštita zajedničkih vrednosti i interesa koje dele nevećinske zajednice na opštinskom nivou od presudnog je značaja u obezbeđivanju da pripadnici tih zajednica mogu značajno da doprinesu društvu u celini. Opštine su osnovni čvorovi vlasti i od ključnog su značaja u promociji i zaštiti prava i interesa zajednica, i putem ovih mehanizama, te verujemo da je jača saradnja između vladinih i opštinskih institucija presudna za uspostavljanje i rad ovih mehanizama,“ rekla je Nadica Pavlovska, šefica Odseka za zajednice Misije OEBS-a na Kosovu.

Izveštaj je dostupan na zvaničnoj Internet stranici OEBS-a.