Šef posmatračke misije EU na Kosovu: Izborni proces protiče glatko

Lukas Mandl (Foto: Radio Kontakt Plus)

Član Evropskog parlamenta i šef posmatračke misije EU na Kosovu, Lukas Mandl, obišao je birački centar OŠ “Sveti Sava” u Severnoj Mitrovici.

Mandl je rekao da do sada nisu registrovane veće nepravilnosti u izbornom procesu na Kosovu.

„U sredini smo izbornog dana, do sada nismo registrovali veće nepravilnosti u izbornom procesu širom Kosova. Na osnovu onoga što već znamo – izborni proces na Kosovu protiče glatko.“

Šef posmatrača EU na Kosovu pozvao je građane da iskoriste svoje pravo glasa.

„Najvažniji doprinos demokratiji jeste korišćenje prava glasa. Zato svakome ko ima pravo glasa, želim da preporučim da ga iskoristi.“

Mandl je rekao da misija na čijem je čelu ne posmatra samo izborni proces, već i period pre i nakon njega.

„Ono što je bitno za čitav izborni proces nije samo izborni dan, već kampanja, kao i period pre i nakon toga. Proces prebrojavanja glasanja je takođe od velikog značaja za našu posmatračku misiju. Mi radimo ovo u interesu ljudi, u interesu Kosova i u interesu procesa demokratije na ovim prostorima.“

Član Evropskog parlamenta je rekao da „suština misije jeste nepristrasnost tokom posmatranja izbornog procesa“.

„Glavni cilj naše misije jeste da narodu Kosova u utorak saopštimo naša zapažanja u preliminarnom izveštaju. Finalni izveštaj će biti objavljen u prvoj trećini naredne godine i u njemu će biti naša zapažanja i preporuke za poboljšanje izbornog procesa.“

Posmatračka misija EU na Kosovu, sastoji se od članova Evropskog parlamenta, eksperata, kao i od dugoročnih i kratkoročnih posmatrača, koji su na Kosovu od sredine septembra.