14.6 C
Pec
27. sep 2022

Pomoć ženama koje su preživele nasilje tokom pandemije Covid19

Projekat „Pomoć ženama koje su pređivele nasilje tokom pandemije“, pokrenuo je Centar za dobrobit žena.

Ovaj centar ima sigurnu žensku kuću i funkcioniše od 1999.-te godine. Ona pruža svu podršku ženama da prebrode teške trenutke nakon doživljenog nasilja.

Direktorka ovog centra Ardita Balja kaže da je postojanje ovog centra veoma važno jer je broj slučajeva nasilja raste.

“Sa kovidom raste broj žrtava nasilja i mi smo samo u januaru imali 17 ovakvih slučaveva. Nasilje je u porastu. Ovaj centar ima godišnje oko 100 žena”, kaže Balja.

Iz Centra za dobrobit žena kažu da će ovaj projekat će se baviti nasiljem u porodici kao ključnim izazovom u kontekstu Covid19. Uključiće žene iz zajednica Kosovskih Albanaca,  Srba, Roma, Aškalija,  Egipćana i  Bošnjaka, koje žive u opštinama Peć, Klina i Istok. Ovaj projekat se fokusira na nevećinske zajednice, uključujući i povratnike.

„Korisnicima će biti pružena integrisana podrška koja se sastoji od pristupa informacijama, pravne pomoći, psiho-socijalne podrške i medicinskih usluga u okviru skloništa u Peći, koji je licenciran od strane Ministarstva socijalne zaštite, a koji vodi implementacioni partner Centar za dobrobit žena u Peći“, kaže Bala.

Ovaj projekat finansijski podržava Kancelarija UNMIK-a na Kosovu. Između ostalog, ima za cilj jačanje međuetničke saradnje između većinske i nevećinskih zajednica.

Pročitajte još:

Psihičko nasilje: Bez modrica, ali sa traumama

NAJNOVIJE

Više