Digitalni popis stanovništva

Ilustracija (Foto: Freepik)

Očekuje se da će u popisu stanovništva, stanova i domaćinstava koji je na Kosovu planiran za ovu godinu, nakon što je prošle odložen zbog pandemije i dva izborna ciklusa, biti angažovano oko 5.000 hiljada ljudi. Iz Agencije za statistiku Kosova (ASK) navode da će proces pratiti neke novine, od kojih je digitalizacija najvažnija.

Za sprovođenje popisa je planiran budžet od 11 miliona evra. Za razliku od 2011. godine, kada je popis stanovništva prethodni put sproveden, sama faza popisa na terenu će trajati mesec dana, rekao je zamenik glavnog izvršnog direktora ASK-a Iljir Beriša.

„Na projektu popisa će biti angažovan veliki broj ljudi, njih oko 5.000 hiljada. Biće oko 3.500 popisivača i 700 supervizora. Najviše angažovanih će biti u fazi registracije na terenu. Ona će, za razliku od popisa iz 2011, trajati 30 dana“, naveo je on.

Digitalizacija je glavna promena koja će pratiti popis stanovništva ove godine. Podaci koji će se prikupljati na terenu će biti upisivani u tablet, a ne na papir.

„Sada ćemo raditi sa elektronskim uređajima, svaku registraciju ćemo obavljati tabletom i naprednim aplikacijama koje će registraciju završavati na licu mesta. Uspeli smo i da digitalizujemo pristupne mape za snimanje, pa popisivači ne moraju da nose mapu sa sobom, već će je imati na svojim tabletima. Takođe, u opremu će biti ugrađen GPS što nam omogućava detaljnije praćenje kretanja svakog popisivača koji se nalazi na terenu, a prema planu i dinamici koja je predviđena“, nastavio je Beriša.

Skupština Kosova mora dati zeleno svetlo za početak popisa. Prvo razmatranje Nacrta zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je na dnevnom redu naredne sednice. Očekuje se da će datum njenog održavanja biti određen u ponedeljak na sednici predsedništva Skupštine Kosova.

„Vlada Kosova takođe ima ključnu ulogu u realizaciji ovog projekta. Kao što znate, ona je usvojila nacrt zakona i uputila ga u Skupštinu. Sada čekamo da ga usvoji Skupština Kosova, a potom i predsednik, pa da zatim bude objavljen u službenom listu. Ukupan budžet popisa je oko 11 miliona evra, uključujući i troškove tehničke pomoći koju pokrivaju spoljni donatori“, kazao je Beriša.

Značaj popisa stanovništva se ogleda u kreiranju budućih politika i odluka na osnovu tačnog broja stanovnika.

„Kada je u pitanju planiranje, recimo izgradnje škola, kreatori politike donose odluke na osnovu informacija o broju stanovnika koji živi u određenim područjima. Reč je i o drugim uslugama koje se odnose na vodosnabdevanje, puteve i drugo. Iste podatke koriste i investitori i akademska zajednica. Prikupljaju se podaci o kretanju stanovništva, rođenju, broju umrlih, migracijama i mnogi drugi koji su zasnovani na uzorcima vezanim za domaćinstva. Te statistike su realnije su kada imamo tačnu evidenciju sadašnje populacije. Sva kasnija istraživanja su bazirana na uzorku koji se kasnije uzima iz ovog okvira“, zaključio je Beriša.

Prema podacima ASK, ukupan broj stanovnika Kosova na kraju 2020. godine iznosio je 1.798.188.