Prljave ulice Goraždevca

Prljave ulice Goraždevca (Foto: Radio Goraždevac)

Na ulicama Goraždevca, na svakom koraku mogu se videti papirići, komadi plastike ili najlona. Svest ljudi o zdravoj i čistoj životnoj sredini nije na zavidnom nivou, pa bez previše razmišljanja sitan otpad bacaju na ulicama.

Stanovnici Goraždevca su se pre nekoliko godina integrisali u komunalni sistem, tako da se njihov otpad odlaže na gradsku deponiju. Pojedini građanji i domaćinstva i dalje odbijaju da se integrišu u komunalni sistem i stvaraju divlje deponije na periferiji Goraždevca. JKP „Ambijenti“, svoje usluge naplaćuje iznosom od 5 evra mesečno.

Svest građana je na niskom nivou pa je zagađivanje sopstvene životne sredine za neke od njih postala normalna svakodnevnica.

Pored komunalnog sistema „Ambijenti“, u Goraždevcu postoje radnici na održavanju čistoće u sklopu Privremenog organa. Oni se ovim problemom bave jednom ili dva puta godišnje, a to očigledno nije dovoljno.

Mesta za odlaganje sitnih otpadaka na ulicama Goraždevca ima samo u centru Goraždevca, pa je i to jedan od razloga zašto su zeleni travnjaci pored puteva prekriveni otpadom.

“Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost BIRN i ni na koji način se ne može smatrati kao stav Evropske unije”