Peć: Veliki broj nelegalizovanih objekata, ove godine podneto oko 200 zahteva za proces legalizacije

Peć (Foto: Radio Goraždevac)

Proces legalizacije obejkata u opštini Peć na veoma slabom je nivou, postoje objekti koji su godinama izgarđeni ali još uvek nisu legalizovani.

Ove godine opština Peć za prvih šest meseci primila je oko dvestotine zahteva za legalizaciju objekata, kaže direktorka odeljenja za urbanizam i životnu sredinu u opštini Peć Arta Nalbani.

“Opština Peć ima nažalost jedan veliki broj objekata koji su izgrađeni bez dozvole, koji su izgrađeni pre ili posle rata. Mi nemamo jednu data bazu koja registruje sve objekte bez dozvole, suprotno činjenici naša opština ima uvek povećanje zahteva za legailizaciju. To je stvar koja dolazi sa senzebilizacijom građana, zaahvaljujući i informacijama koje su svakodnevene i dobre u sklopu sa vremenom od strane direktorata za urbanizam i životnu sredinu. Samo za šest meseci ove godine mi smo primili oko 200 zahteva za legalizaciju, 80 su legalizovani a ostali deo je na razmatranju“, kazala je Arta Nalbani.

Arta Nalbani (Foto: Radio Goraždevac)

Mnoge parcele u opštini Peć nisu na ime vlasnika na kojem se nalazi obejkat, što je možda jedan od razloga da ljudi ne započinju legalizaciju smatraju iz opštine Peć.

„Postoji mnogo razloga zašto građani počinju izgradnju objekata bez dozvole, jedan od tih razloga je zato što ljudi nemaju regulisano vlasništvo zemlje, bilo to u parcelama ili slično.  Ima mnogo slučajeva gde parcele nisu na ime vlasnika objekta, ima i onih koji su izgradili svoje kuće na opštinsko zemljište, možda zato što je cena za legalizaciju velika i dešava se da imamo mnogo objekata bez legalizacijie ili možda nedostatak informacija o legalizaciji“, kaže Arta.

Situacija u selima opštine Peć mnogo gora nego u gradu

Situacija u selima opštine Peć veoma je loša, procenat nelegalizovanih objekata je mnogo veći nego u gradu kažu iz opštine Peć.

„Situacija u selima je mnogo gora nego u gradu, zato što imamo jedan veliki broj objekata bez dozvole, ali dobro je što se zahtevi za legalizaciju povećavaju. Procedura za selo je ista kao i za grad“, rekla je Nalbani.

Opština radi na tome da podstiče grđane da legalizuju svoje objekte kazala je direktorka urbanizma i životne sredine Arta Nalbani.

„Opština čini sve da unutar zakosnkih formi olkaša svim građanima proces legalizacije, to se sve svodi na zakosnku formu. Proces za registraciju i registorvanje u registru katastra RDDP zavšava se u sklopu sa zakonom 06/L024 za tretman objekta bez dozvole. Ovaj zakon predviđa jednu lakšu procedurru za legalizaciu, gde su veoma niske takse i tu je samo nekoliko prostih dokumenata koji se zahtevaju od aplikanata, tu spadaju svi objekti koji su izgrađeni pre petog septembra 2018 godine i koji se vide na „ortofoto“ fotografiji“, zaključila je Nalbani.