32.7 C
Pec
8. avg 2022

Panduri: Prvih 6 meseci 2022-ge godine uspešni

Direktorka odeljenja administracije u opštini Peć, Nita Panduri je putem objave na Fejsbuku saopštila da prvih šest meseci karakteriše proces pokretanja i realizacije mnogih projekata koji su direktno uticali na bolje i efikasnije usluge građanima.

Panduri naglašava neke od projekata koji su realizovani tokom ovih šest meseci:

  1. Predmeti (zahtevi građana) – Svi su razmotreni u rekordnom roku, nijedan predmet nije ostao bez odgovora, 32467 predmeta završeno, 54% predmeta od ukupnog broja predmeta u Opštini su predmeti iz Direkcije za upravu.
  2. Povećanje prihoda – Direkcija za administraciju – Peć je postigla da u šestomesečnom periodu, uvek u odnosu na period prethodne godine 03.01.2021 – 30.06.2021 i tekući period 03.01.2022 – 30.06.2022, prihodi su povećano po sektorima: Civilni status je povećan za 25,21%, Centar za usluge građanima povećan za 17,64%.

Dakle, imamo stabilan rast sa uzlaznim trendom i u narednom periodu.

  1. Opštinska plaćanja – Sve izvršeno u predviđenom roku.
  2. Svaka obaveza izvršena u roku – Nijedan izvršni postupak pokrenut od strane sudskog izvršitelja.
  3. Radno vreme od 8.00 do 16.00 časova (rad i u pauzi) – Građanima se nude usluge bez prekida.
  4. Digitalizacija usluga – Pokrenuto je i radilo se na nekoliko baza podataka koje su funkcionalne i olakšavaju rad osoblju i službi građanima.
  5. Korišćenje parkinga od sunarodnika – pokretanje korišćenja parkinga u školama od sunarodnika koji borave u spoljnom svetu i dolaze u posetu.
  6. Pokretanje i organizacija informativnih sesija za opštinske službenike – Obuka za upravljanje imovinom – Imovina i potrošni materijal (e-bogatstvo), direktan uticaj na zahteve, da se uradi u elektronskoj formi.
  7. Obrazac za zahtev i pritužbu – Obrazac kojim se građanima olakšava dostavljanje zahteva ili pritužbe, svaki građanin može imati pristup da podnese obrazac elektronskim putem, pa čak i direktno u uslužnom centru za građane.

Direktor Direkcije za administraciju Nita Panduri naglašava da je sav ovaj posao urađen koordinisano i podržan od strane gradonačelnika opštine Gazmenda Muhadžerija.

Direktor Panduri se takođe zahvaljuje osoblju Direkcije za administraciju na njihovoj posvećenosti i odgovorno obavljenom poslu.

NAJNOVIJE

Više