32.7 C
Pec
8. avg 2022

Kosovo: U drugom kvartalu 2022. registrovano 2.835 preduzeća

Izvor:Kim

Agencija za statistiku Kosova (ASK) objavila je Statistički izveštaj novo formiranih preduzeća na Kosovu, za drugi kvartal (K2 2022) godine prema kome je ukupno registrovano 2.835 preduzeća.

U poređenju sa prethodnim kvartalom (K1 2022) zabeleženo je povećanje broja registrovanih preduzeća za 0.1 odsto, dok je u poređenju sa istim kvartalom prethodne godine (K2 2021) došlo je do povećanja za 0.8 odsto.

Pretežne ekonomske aktivnosti u ovom kvartalu su bile: trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila, motocikala sa 692 registrovana preduzeća ili 24.4 odsto; aktivnosti vezane za usluge smeštaja i ishrane, 332 registrovana preduzeća ili 11.7 odsto, građevinarstvo sa 299 registrovanih preduzeća ili 10.5 odsto; proizvodnja sa 286 registrovanih preduzeća ili 10.1 odsto, profesionalne, naučne i tehničke aktivnosti sa 266 registrovanih preduzeća ili 9.4 odsto i drugo.

Tokom ovog kvartala po broju zaposlenih u novim preduzećima od jedan do četiri radnika je ukupno 2.735 registrovanih preduzeća ili 96.5 odsto, u kategoriji sa pet do devet zaposlenih je 63 registrovana preduzeća ili 2.2 odsto, u kategoriji deset do devetnaest zaposlenih je 30 registrovanih preduzeća ili 1.1 odsto, u kategoriji 20 do 249 zaposlenih su tri registrovana preduzeća ili 0.1 odsto, dok je u kategoriji sa 250 i više zaposlenih, bilo četiri registrovana preduzeća ili 0.1 odsto.

NAJNOVIJE

Više