NVO Aktiv predstavio istrazivanje “Analiza trendova” u Beogradu: Srbi nezadovoljni svojim statusom na Kosovu

Foto: Radio Goraždevac

Nakon Prištine istraživanje “Analiza trendova – Stavovi srpske zajednice na Kosovu”, predstavljeno je danas u Beogradu. O rezultatima su govorili Miodrag Milicevic Izvršni direktor NVO Aktiv, Dragiša Mijačić Radna grupa Nacionalnog konventa EU za Poglavlje 35, Stefan Surlić Docent na Fakultetu političkih nauka, Bojan Elek Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

Podaci dobijeni iz ovogodišnjeg istraživanja NVO Aktiv, “pokazuju da je zadovoljstvo trenutnom političkom, ekonomskom i bezbednosnom situacijom veoma nisko. U poslednje dve godine poverenje prema političarima se dodatno urušilo. Ispitanici, njih 67 odsto kaže da na Kosovu ne postoje političke partije ili političari kojima veruju.

Miodrag Milićevic izvršni direktor NVO Aktiv, kaže da je cilj istraživanja da se podstaknu političari u rešavanju problema.

“Izveštaj je pesimistican ali je surova realnost koja je dominantna na Kosovu. Na ovaj način zelimo da podstaknemo političare da sagledaju realniju sliku, da umesto prepucavanja nađu neka praktična rešenja bar za neka pitanja”, rekao je Milićević.

Dragiša Mijačić iz Radne grupe Nacionalnog konventa EU za Poglavlje 35 smatra da je neophodno što pre stabilizovati situaciju na severu.

“Želeo bih da se osvrnem na incident koji je Miško imao na severu i jos jednom bih želeo da iskažem našu podršku. Situacija na severu mora da se stabilizuje i da se nađu rešenja za sve. Mora da se radi na smirivanju konfliktnih situacija”, kazao je Dragiša Mijačić.

Iz izveštaja se može izvući nezadovoljstvo među Srbima sa posebnim akcentom na mlade ljude koji su rekli da nemaju perspektivu.

Iz ovog izvestaja provejava da su Srbi nezadovoljni svojim statusom na Kosovu. Nisu zadovoljni situacijom, politicarima, pravima. Ovo postavlja pitanje kakav je odgovor nosioca javnih funkcija na jedan ovakav izveštaj. Mladi su mnogo tvrđi na stavovima u odnosu na ostale populacione grupe. Mladi su nezadovoljni i ne vide svoju budućnost. Najtvrđi su kada je u pitanju integracija što znači da se jako malo radi sa mladima.

Stefan Surlić je izneo dva ključna problema, odsustvo vere u bolje i za koju populaciju se traži bolje ako je ona samo statistički podatak.

“Bojim se da ako bi uneli malo poetičnosti u ceo ovaj proces, mogli bi da ga nazovemo “Dijalogom koji je sanjao bolji život”. Ovi pokazatelji jasno ukazuju u to da postoji odsustvo vere u bolje. Drugi poražavajuci podatak je broj koji živi na Kosovu. Vučić je rekao ne vise od 95.000. Gotovo da nema pojedinca u bliskom okruženju ko nije ispratio nekoga sa Kosova. Ova činjenica postavlja pitanje za koju populaciju tražimo neki bolji položaj ako se ta populacija svede na statističku brojku”, rekao je Docent na Fakultetu političkih nauka, Stefan Surlić.

Veliki broj Srba koji žive na Kosovu poseduje kosovska dokumenta ali to nije validan pokazatelj njihove prave integracije.

Imamo tihu integraciju jer 90% ljudi ima neka kosovska dokumenta. Ali ovaj brzi izlazak iz institucija pokazuje da se suštinska integracija nikada nije ni desila.

Iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Bojan Elek smatra da građani istovremeno imaju dva različita stava koja je nemoguće spojiti.

“Sever Kosova je rezonantna teritorija onoga što se dešava u Srbiji uz tu dodatnu varijablu odnosa sa kosovskim Albancima. Građani imaju u isto vreme dva različita stava koja su u suštini nepomirljiva. Veruju institucijama i dijalogu iako ne znaju šta je cilj, šta je unutra itd. Veruju u dijalog koji bi trebalo da dovede do rešenja ali nisu zadovoljni kako se vodi dijalog”, rekao je Bojan Elek.

Od 2017. godine procenat ispitanika srpske nacionalnosti koji ima neka lična dokumenta izdata od strane kosovskih institucija porastao je za 33, tako da danas iznosi 92 odsto.

Podaci pokazuju da gotovo svaki šesti ispitanik ne veruje da će Zajednica srpskih opština biti formirana, dok 55 odsto anketiranih smatra da će život za Srbe na Kosovu biti gori za tri godine.