Nora Bezera: Oni koji govore oba jezika na Kosovu manje su podložni propagandi

Kada na Kosovu znate oba jezika u prednosti ste jer možete da dobijate informacije iz drugih izvora. Uvek možete da sagledate drugu stranu, jer su mediji danas subjektivni, a to ne bi trebalo da se dešava, kaže lingvistkinja Nora Bezera u podkastu Radio Goraždevca.

Prema njenim rečima mladi na Kosovu se uglavnom sporazumevaju na engleskom iako su srpski i albanski kulturološki puno bliži jedan drugom, nego što im je engleski.

Problemi ne postoje samo kada je u pitanju konunikacija mladih, većpostoje i kada su u pitanju mediji smatra Bezera.

„Mediji su danas u razvoju i informacije se traže veoma brzo. Kada novinari iz srpske zajednice dođu na neku konferenciju u institucijama, oni uglavnom ne razumeju albanski, sa druge strane imamo institucije koje se suočavaju sa nedostatkom prevodilaca na srpski jezik. Nove generacije i mlađi novinari ne razumeju albanski i onda mladi ljudi uglavnom razgovaraju na engleskom, koji nam je mnogo dalji kulturološki. Žalosno je što komuniciramo na engleskom, a ne na našim jezivcima jer dugo živimo zajedno i koristimo neke slične reči“, kazala je Nora za Radio Goraždevac.

Ona smatra da je poznavanje jezika ogromna prednost jer ste uvek u mogućnosti da sagledate i drugu stranu i budete objektivniji.

„U medijima ima uvek pozitivnih i negativnih strana. Ono što bih izdvojila kao negativno to je medijska propaganda koja je još uvek prisutna. Kada znate oba jezika u prednosti ste jer možete da dobijate informacije iz drugih izvora. Uvek možete da sagledate drugu stranu jer su mediji danas subjektivni, a to ne bi trebalo da se dešava. Moramo biti objektivni“, dodala je Nora.

Ona dodaje da se povećanjem prva jednoj zajednici ne umanjuju prava drugoj zajednici.

„Samim stvaranjem kadrova od ranijih godina možemo unaprediti pitanje jezika. Moramo da budemo u kontaktu jedni sa drugima. Što više prava dajemo nekoj manjinskoj zajednici, to ne znači da se umanjuju prava većinskoj zajednici i obnuto. Znanje jezika je samo jedna dodatna vrednost. Institucije su u obavezi da vam obezbede prevod, imamo zakon o upotrebi jezika. Ali ako odete na pijacu i sretnete se sa nekim seljakom koji govori samo jedan jezik i zašto se ne bi sporazumeli sa njim“, kaže Nora za Radio Goraždevac.

Postoji veliki broj država koje imaju po dva ili više službena jezika, pa Nora smatra da će učenje jezika mladima olakšati život.

„Imamo primere država poput Kanade gde su engleski i francuski službeni jezici, pa švajcarska koja ima tri službena jezika. Mladi treba da shvate to kao nešto što će im olakšati život“, kazala je Nora u podkastu Radio Goraždevca.