Mladi u Fokusu: Poznavanje srpskog i albanskog jezika bitno za normalno funkcionisanje

U gostovanju u podkastu “Mladi u Fokusu” za Radio Goraždevac, lingvistkinja Nora Bezera je istakla značaj poznavanja i korišćenja srpskog i albanskog jezika za normalno funkcionisanje na Kosovu.

Prema njenim rečima, iako institucije na centralnom nivou obezbeđuju prevod na oba zvanična jezika, svakodnevna komunikacija često nailazi na prepreke, posebno među mladima.

“Institucije su obavezne da pružaju prevod na srpski i albanski, ali problemi nastaju u svakodnevnoj komunikaciji jer mladi uglavnom uče samo svoje maternje jezike,” naglašava Bezera.

Ona smatra da je poznavanje srpskog jezika važno ne samo za komunikaciju sa Srbima sa Kosova, već i sa velikim delom Balkana, s obzirom na sličnost srpskog, hrvatskog, bosanskog, crnogorskog, pa čak i makedonskog jezika.

Bezera ističe da bi bilo korisno da Srbi koji žive na Kosovu uče albanski jezik, jer to može olakšati svakodnevne situacije kao što su odlazak na pijacu ili u restoran.

“Kroz učenje jezika, ne učimo samo reči i gramatiku, već se upoznajemo i sa kulturom, tradicijom i istorijom naroda čiji jezik učimo,” dodaje Bezera.

Bezera naglašava da je poznavanje oba jezika ključ za bolje razumevanje i smanjenje predrasuda među zajednicama, posebno u kontekstu medijske propagande i jezika mržnje.