Mladi u fokusu: Važno razbijati stereotipe koji ograničavaju i marginalizuju žene i muškarce

U podcastu “Mladi u fukusu”, sa Milocom Stojanović Kostić, novinarkom i urednicom portala Ženski Info, bavimo se temom mladih devojaka i njihovom odrastanju na Kosovu. Stojanovićeva, koja se dugi niz godina bori za prava žena na Kosovu, sa nama je podelila svoje iskustvo vezano za patrijarhalne norme i izazove sa kojima se suočavaju mlade devojke pre svega u srpskoj zajednici.

“Patrijarhalne norme su i dalje prisutne i mladi se vaspitavaju unutar njih”, kaže Stojanovićeva. “To je osnova svega i danas nažalost.” Ipak, primećuje se blagi napredak, posebno kod mlađih generacija koje imaju veći pristup informacijama i spoljnom svetu putem društvenih mreža.

Govoreći o specifičnostima srpskih devojaka na Kosovu, Stojanovićeva ističe njihovu “zatvorenost sredine” kao dodatno opterećenje. “One nemaju taj osećaj slobode u svojoj glavi”, objašnjava ona. “Džabe meni sloboda kretanja ako ja slobodno ne mislim da mogu da odem negde”, smatra ona.

Ipak, Stojanovićeva primećuje i pozitivne aspekte odrastanja u ovim okolnostima. “Naša deca su strpljivija, više se trude”, kaže ona. “Imaju manje mogućnosti ali to ne znači da su stagnirala.” Roditelji igraju ključnu ulogu u nadoknadi negativnih efekata patrijarhalnih normi, podstičući decu da se oslobode ograničenja i grade zdrave stavove.

Na pitanje o neophodnoj saradnji među zajednicama, Stojanovićeva naglašava važnost osnovne saradnje između roditelja. “Roditelj mora da bude otvoren da bi mogao da odgaja zdravo dete”, zaključuje ona.

Muška deca i dalje imaju privilegije u porodici

“Muška deca i dalje imaju privilegije u porodici”, kaže Stojanovićeva, osvrćući se na duboko ukorenjen sistem koji daje prednost muškoj deci. “To se i danas dešava, iako sam očekivala da će taj sistem biti prošlost.”

Stojanovićeva ističe pozitivne pomake u vaspitanju mladih devojaka, posebno kod otvorenih i svesnih roditelja koji teže stvaranju ravnopravnog okruženja. “Možemo da promenimo stvari bar malo”, dodaje ona.

U svetlu nasledstva i imovinskih prava, Stojanovićeva naglašava težak položaj žena koje često bivaju uskraćene za prava koja im pripadaju. “Žena je neko ko stvara zdravu porodicu”, objašnjava ona. “Ako taj odnos ne valja, neće valjati ni deca.”

Kroz svoje istraživanje i rad, Stojanovićeva poziva na promenu mentaliteta i vaspitanja kao ključnog koraka ka stvaranju inkluzivnijeg društva. “Osnov je porodica”, zaključuje ona. “Kada naučite dete kako da se ponaša, ono će mnogo lakše prolaziti kroz život.”

Razgovor sa Milicom Stojanović otvorio je važnu temu o nasilju nad ženama, patrijarhalnim normama i borbi za jednakost na Kosovu. Njeni duboki uvidi pružaju inspiraciju i podsticaj za dalju borbu ka stvaranju boljeg i pravednijeg društva za sve.

O društvenim mrežama, roditeljstvu i porodičnom nasilju

U poslednjem delu razgovora sa Milicom Stojanović, aktivistkinjom za rodnu ravnopravnost, razgovarali smo o stereotipima, roditeljstvu i uticaju društvenih mreža na kosovsko društvo.

Stojanovićeva ističe važnost razbijanja stereotipa koji ograničavaju i marginalizuju žene i muškarce. “Svaka žena, kao i muškarac, traži ljubav oko sebe”, kaže ona. “Njen izbor je njen izbor, a u tom odrastanju deteta mora da se uključi i muškarac”, kaže Milica Stojanović.

Razgovarajući o ulozi društvenih mreža, Stojanovićeva ističe dvostruki uticaj koji one imaju. “Društvene mreže su donele doprinos, ali i negativne efekte”, objašnjava ona. “Sloboda je u redu dok ne narušava tuđu slobodu.”

Uz to, Stojanovićeva osvetljava tamnu stranu porodičnog nasilja koje se često skriva iza zatvorenih vrata. “Mnogo je slučajeva porodičnog nasilja u Gračanici”, kaže ona. “To je zastrašujuće i ne sme da bude tabu tema.”

Kroz svoj rad i aktivizam, Stojanovićeva poziva na promenu svesti i borbu protiv stereotipa koji ograničavaju napredak ka pravednijem i inkluzivnijem društvu.