Kosovski Ustavni sud usvojio žalbu još jednog Srbina – Utvrdio povredu prava oko pritvora

Foto: N1
Foto: N1

Kosovski ustavni sud doneo je presudu u kojoj je još jednom utvrdio povredu ustavnih odredbi od strane Apelacionog i Osnovnog suda u Uroševcu prilikom produžetka mere pritvora pre podizanja optužnice uhapšenima u slučaju Brezovica. Ovog puta reč je o Srbinu S. M. Odluka, međutim, nema pravno dejstvo, jer je optužnica u međuvremenu podignuta, ali je Ustavni sud naložio S. M. da traži odštetu. Sud je ujedno odbio zahtev S. M. za određivanje privremene mere, odnosno ukidanje pritvora. I ova odluka naišla je na kritike gradonačelnika Štrpca, Dalibora Jevtića. Zašto su naša braća još uvek u pritvoru, upitao je. 

S. M. jedan je od bivših predstavnika Opštine Štrpce koji je još krajem 2021. godine uhapšen u sklopu akcije Brezovica, zajedno sa nekadašnjim gradonačelnikom, Bratislavom Nikolićem i drugima.

Ova operacija je i započeta krajem 2021. godine, a protiv lica koja se optužuju za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku „Šara“, na području Brezovice, odnosno davanje, primanje mita.

Aktivnosti policije u sklopu ove operacije su u prethodnom periodu realizovane u više navrata i uvek su rezultirale hapšenjima većeg broja osumnjičenih, kako Srba, tako i Albanaca. Mnogi od njih su već mesecima, odnosno duže od godinu dana u pritvoru. Među njima je upravo i S. M.

Kosovski Ustavni sud objavio je juče presudu na osnovu zahteva ove osobe za ocenu ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Uroševcu od 12. avgusta 2022. godine i rešenja Apelacionog suda Kosova od 5. septembra 2022. godine. Reč je o odlukama o produžetku mere pritvora.

Prvu meru pritvora S. M. je zapravo odredio Osnovni sud u Uroševcu decembra meseca 2021. godine.

Ova mera je izrečena zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela prilikom izdavanja građevinskih dozvola u Nacionalnom parku ‘Šara’.

S. M. se dovodi u vezu sa zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, primanjem mita i neovlašćenim vlasništvom, kontrolom ili posedovanjem oružja.

Osnovni sud u Uroševcu je u više navrata produžavao meru pritvora S. M, nakon čega se on obratio Apelacionom sudu.

U svom zahtevu je naveo da je, s obzirom na to da je u njegovom slučaju postojala osnovana sumnja da je počinio krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora preko 5 (pet) godina, da u skladu sa zakonom, mera pritvora pre podizanja optužnice ne može da traje duže od 8 meseci.

S. M. je naznačio da je produženje mere pritvora bilo u suprotnosti sa zakonom i pravima zagarantovanim Ustavom.

Apelacioni sud je, međutim, 5. septembra ipak potvrdio odluku o produžetku mere pritvora.

„Podnosilac zahteva je osporavao ovo rešenje pred Sudom, tvrdeći da nastavak njegovog pritvora nakon perioda od 8 meseci, kako je definisano Zakonikom o krivičnom postupku, krši njegova prava zagarantovana članovima 29. [Pravo na slobodu i sigurnost], 30. [Prava optuženog] i 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava“, dodaju iz Ustavnog suda.

Prilikom odlučivanja o zahtevu S. M, Ustavni sud je, u pogledu trajanja pritvora u kontekstu krivičnog dela za koje se S. M. sumnjiči, a pre podizanja optužnice, ocenjivao:

„Da li je nedostatak tretiranja konkretnih tvrdnji u vezi zakonitosti produžetka mere pritvora od strane Apelacionog suda, moglo rezultirati proizvoljnim zaključcima i shodno tome, povredom ustavnih prava podnosioca zahteva“.

„Apelacioni sud je potvrdio stav Osnovnog suda, ali se nije osvrnuo na konkretnu i suštinsku tvrdnju podnosioca zahteva pokrenutu u njegovoj žalbi pred ovim sudom, odnosno nije dao odgovor da li je produženje pritvora duže od 8 (osam) meseci pre podizanja optužnice za krivično delo kažnjivo preko 5 (pet) godina, bilo u suprotnosti sa članom 190. Zakonika o krivičnom postupku i shodno tome i sa garancijama koje proizilaze iz Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima“, naveli su.

Ustavni sud smatra da nerešavanje „tako bitne tvrdnje“ od strane Apelacionog suda prilikom ocene zakonitosti nastavka pritvora u postupku pre podizanja optužnice, nije u skladu sa članom 29. Ustava u vezi sa članom 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima kao i načelima i standardima koje je ustanovio Evropski sud za ljudska prava.

Ustavni sud, međutim, navodi da njihova odluka ne proizvodi pravno dejstvo, jer je u međuvremenu podginuta optužnica protiv S. M.

„Polazeći od činjenice da se slučaj podnosioca zahteva razvija u krivičnom postupku, sud je istakao da se dejstvo ove presude proteže samo na vreme trajanja njegovog produženog pritvora u postupku pre podizanja optužnice i kao takvo nije važeće i ne proizvodi pravno dejstvo na druge odluke u vezi sa merom pritvora donete nakon podizanja optužnice“, naznačili su.

Precizirali su da Ustavni sud nema zakonska ovlašćenja za nadoknadu, ali i da podnosilac zahteva ima pravo da u vezi sa produžetkom mere pritvora nakon donošenja osporenog rešenja Osnovnog suda od 12. avgusta 2022. godine do podizanja optužnice protiv njega, traži odštetu.

Ovaj sud je, ujedno odlučio da odbio zahtev S. M. za određivanje privremene mere. U saopštenju Ustanovnog suda, međutim, nije bilo detalja o samom zahtevu, odnosno šta je konkretno zatražio optuženi.

Jevtić: „Zašto su naša braća još uvek u pritvoru?“

U međuvremenu se oglasio gradonačelnik Štrpca, Dalibor Jevtić.

„Nakon presude u korist J. K.i S. S, Ustavni sud Kosova doneo je jednoglasno presudu i prihvatio žalbu S. M“, poručio je, navodeći puna imena i prezimena uhapšenih Srba.

Jevtić je presudu protumačio kao dokaz sa se S. M. nalazi u pritvoru protivpravno.

On je ujedno u svojoj objavi preneo izdvojeno mišljenje jednog od sudija Ustavnog suda.

„Na kraju analize člana 31 Ustava i člana 6 EKLJP, ja smatram da je sud morao da proglasi ništavnim rešenje [PN1. br. 1109/2022] Apelacionog suda od 5. septembra 2022. godine, i rešenje [2022:019280] Osnovnog sud od 13. septembra 2022. godine. To jest sva naknadna rešenja kojima je podnosilac zahteva držan u Ustavnom pritvoru u skladu sa pravnom analizom i zaključcima presude“, naveo je ovaj sudija.

On je obrazložio šta je S. M. tražio zahtevom za privremenu meru – „da se pritvor ukine kako bi se tokom krivičnog postupka protiv njega branio sa slobode“.

Odlukom većine sudija ovaj zahtev je odbijen.

„Ja se u potpunosti ne slažem sa ovakvim zaključkom suda, jer zahtev podnosioca nikako ne može biti bespredmetan sve dok se podnosilac zahteva nalazi u pritvoru, što je u ovom slučaju činjenično stanje… Postavlja se pitanje kada će to sud uvesti privremenu meru ako neće u situaciji gde je sud utvrdio da je pritvor u kome se podnosilac zahteva nalazi protivustavan i da je povređen član 29 Ustava i član 5 EKLJP, a da se podnosilac zahteva i dalje na protivustavan način drži u pritvoru“, naveo je sudija u izdvojenom mišljenju.

On na kraju precizira da je sud trebalo da uvede privremenu meru, naloži redovnim sudovima da u skladu sa zaključcima presude odmah ukine protivustavan pritvor i isti zameni nekom blažom merom obezbeđivanja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, preneo je Jevtić izdvojeno mišljenje sudije.

Gradonačelnik Štrpca zaključuje da je izdvojenim mišljenjem sve rečeno, ali postavlja pitanje – „Zašto su naša braća još uvek u pritvoru?“.

Jevtić je reagovao i povodom prethodne odluke Ustavnog suda donete jula meseca u vezi sa zahtevom za ocenom ustavnosti S. S. – još jednog Srbina koji je uhapšen u akciji „Brezovica“.

Ustavni sud je i tada utvrdio povredu prava prilikom određivanja pritvora od strane Osnovnog i Apelacionog suda za period pre podizanja optužnice