Nejasno kada će se održati popis stanovništva na Kosovu

Predstavnici nevladinih organizacija „Aktiv“ iz Severne Mitrovice i „Oko Vizije“ iz Peći kažu za Radio Goraždevac da ne znaju da li će biti popisa na Kosovu, obzirom da agencija za statistiku Kosova nije spremna za popis, a kosovski premijer Aljbin Kurti odlučan u tome da se ipak održi.

Šef odseka za praktične politike u NVO Aktiv, Igor Marković kaže da nije optimističan kada je u pitanju održavanje popisa na severu Kosova.

„Prema poslednjim tvrdnjama premijera Aljbina Kurtija popis stanovništva će se održati, navodno, na osnovu prvobitnog plana dakle u periodu između prvog i petnaestog novembra. To bi praktično značilo da bi se isti održao na celoj teritoriji Kosova. Ono što jeste problematično jeste da je predstavnik agencije za statistiku Kosova najavio da zapravo ne postoje osnovni preduslovi, politički i bezbednosni za održavanje popisa stanovništva na Severu Kosova usled nemilih događaja koji su se desili u Banjskoj 24-og septembra.

Marković kaže da je istraživanje koje je sprovela NVO Aktiv tokom prošle godine, a koje se ticalo percepcije građana srpske nacionalnosti na Kosovu povom nastupajućeg popisa dalo vrlo interesantne rezultate.

„Između ostalog približno 50% građana je ustvrdilo da će zapravo učestvovati u nastupajućem popisu. To je zapravo vrlo iznenađujuć rezultat uzevši u obzir da je prethodni ciklus popisa stanovništva koji je organizovan 2011-te godine na Kosovu bojkotovan u većini od strane pripadnika zajednice kosovskih Srba. Duboko verujem da bi se ti rezlutati promenili kada bi se istraživanje vršilo u trenutnom periodu. U tom smislu što zaista ne postoje osnovni preduslovi za vršenje popisa stanovništva. Vršenjem popisa stanovništva ne samo na Severu Kosova već i generalno govoreći u srpskim sredinama“, rekao je Igor Marković.

Kao jedan od problema, Marković smatra neorganizovanost institucija koje su zadužene za sproviđenje popisa, kao i neblagovremeno obaveštavanje srpske zajednice na maternjem jeziku.

„Ono što jeste problematično je da kosovska agencija za statistiku kao i sve ostale relevantne institucije koje su uključene u pripremu i izvršenje popisa stanovništva nisu na vreme obavestili javnost na srpskom jeziku o tome kako će se i na koji način održati i izvršiti popis stanovništva. Tako da iz te perspektive verujem da ukoliko zaista dođe do početka procesa popisivanja da će istina naići na izuzetno veliki otpor od strane kosovskih Srba i na kraju krajeva u tom smislu možemo reći da bi proces popisivanja bio neuspešan“, kazao je Igor za Radio Goraždevac.

Generalni direktor nevladine organizacije “Oko Vizije” iz Peći, Veton Mujaj kaže u intervjuu za Radio Goraždevac da popisa, prema trenutnoj situaciji, neće biti u skorije vreme. Razloga za to, kako kaže, ima dosta.

„Vidim da se popis neće održati, jer je trebao da se održi 2022 godine, pa septembra, pa se odložio za prvi novembar. Imamo agenciju za statistiku koja kaže da neće moći da se odži zbog raznih uslova. Nije završeno prikupljanje elektronskog materijala koji je potreban za popis, zatim četiri opštine na severu komisije su kreirane pre dva meseca, a potrebno je šest meseci rada. Zatim ima drugi problemi koje su preneli Vladi da je potrebno da se nađe drugo vreme. Partneri kažu da nije dobro da se radi u periodu kada je previše hladno ili vruće, traži se najbolje vreme da se počne sa time. Pa se na severu kreirao drugi problem jer se ne zna da li će se popis primiti na Severu, partnerima je cilj da svi učestvuju. Popisa će biti, kada? To niko sada ne zna“, rekao je Veton Mujaj za Radio Goraždevac.

Na osnovu rezultata ankete koju su popunjavali građani na sajtu Radio Goraždevca dobili smo sledeće rezultate:

Na pitanje da li će učestvovati na predstojećem popisu, 60% ispitanika kaže da ne zna da li će učestvovati, dok je 40% reklo da neće učestvovati na popisu.

Kada je u pitanju uticaj Beograda, Srpske liste ili kososvskih vlasi na njihovu odluku o ne/učestvovanju na popisu, 100% građana koji su popunili anketu na sajtu Radio Goraždevca kaže da niko ne može uticati na tu njihovu odluku.

Na pitanje da li misle da će srpska zajednica bojkotovati predstojeći popis stanovništva na Kosovu, 60% ispitanika kaže da neće, dok je 40% njih reklo da ne zna.