Rašić o strategiji za zaštitu interesa zajednica: Dug proces, ali najznačajniji projekat

Nenad Rašić predstavlja Strategiju za zaštitu i promociju prava zajednica i njihovih članova (Foto: Kim)

Ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić je u Kosovu Polju prezentovao Strategiju za zaštitu i promociju prava zajednica i njihovih članova predstavnicima ambasada Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Italije i zamenici direktora UNDP-a od kojih „očekuje punu podršku“, jer je u pitanju, kako je kazao, „dug proces, ali najznačajniji strateški projekat“.

Rašić je tokom prezentacije ovog dokumenta naglašavao prioritete i planove za rešavanje potreba i izazova sa kojima se suočavaju pripadnici različitih zajednica na Kosovu. On je govorio o četiri „strateški bitna cilja koji mogu da zaštite interese (zajednica) u dugoročnom periodu“.

„Prvi cilj je povratak, koji treba da bude održiv. Takođe, treda da omogući povratnicima da, pored ’povratka u fizičkom obliku’, postoji i ekonomska komponenta koja treba da predstavlja održivost povratka“, kazao je on.

Apostrofirao je porast broja povratnika koji je, kako je istakao, „znatno veći“ otkako je on ministar, jer se „prošle godine vratilo 19 ili 20 ljudi, a tokom ove 245“.

„Imao sam priliku da za ovih 11 meseci vidim puno porodica i ljudi koji su se obratili nama, a koji nemaju uslove za život. Mi ćemo pomoći koliko budemo mogli“, dodao je Rašić.

On je naglasio da je drugi zadatak, kao pretpostavka ekonomskog razvoja, „stabilizacija“.

„Želim da mi deo pravljenja kuća vremenom smanjimo u potpunosti, kako bi povećali ekonomski razvoj. Da stvorimo uslove ljudima da od svog rada sami naprave kuću“, naveo je kosovski ministar.

Ravnopravna zastupljenost zajednica u javnoj administraciji takođe je deo njegovog plana.

„Ima puno koraka. Ova strategija predviđa formiranje vladinog tela koje će praviti akcioni plan za narednih deset godina. Podrazumevaće da broj Srba i drugih nealbanaca bude proporcionalan broju stanovnika koji živi na Kosovu“, kazao je Nenad Rašić.

Poslednja celina plana koji je Rašić predstavio je usmerena na, kako je rekao, „hronični problem upotrebe jezika“.

„Ovaj problem se dešava na lokalnom, a i na centralnom nivou. Može da se ukloni samo ako budemo zaposlili veće kapacitete u tom sektoru i našli ljude koji će stići da prevedu sve što nam treba. Znam da smo imali problem od samog početka. Kada sam bio ovde imenovan, mi nismo imali ni jednog prevodioca“, kazao je on.

Rašić je podsetio da po sistematizaciji, institucija treba da ima troje prevodilaca.

„To su realni problemi kojima moramo da se bavimo i koje treba da ih rešimo. Moramo da budemo vrlo praktični i konkretni. Da se bavimo institucijama, a ne politikom jer one donose boljitak građanima“, rekao je on.

Prema navodima kosovskog ministra za zajednice i povratak Nenada Rašića, dokument još uvek nije usvojen, ali je predstavljen Vladi Kosova. Kako je dodao, pružena mu je puna podršku i obećanje da će u doglednom periodu biti usvojena.