Otvoreno o svemu: Zastupljenost pripadnika manjinskih zajednica u službama javne administracije na Kosovu

Opština Peć (Foto: Radio Goraždevac)

Presedstavnici Savetodavnog veća za zajednice izrazili su zabrinutost zbog nedovoljne zastupljenosti nevećinskih zajednica na Kosovu, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Ističući da su pritužbe na ovu temu konstantne, naglašavaju da problem zahteva dugoročno rešenje. Navode da je zloupotreba deklaracije o nacionalnoj pripadnosti glavni uzrok, omogućavajući ljudima da se lažno predstavljaju kao pripadnici manjinskih zajednica radi ostvarivanja političkih i ekonomskih interesa.

Atakan Korov, predsedavajući Savetodavnog veća za zajednice u kancelariji predsednice Kosova, izrazio je zabrinutost zbog nedovoljne zastupljenosti nevećinskih zajednica kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Korov je naglasio da su pritužbe o ovom pitanju stalno prisutne i da se pokušavaju rešiti, ali da to nije situacija koja se može brzo rešiti.

“Vidimo da su nevećinske zajednice koje žive na Kosovu nedovoljno zastupljene i na centralnom i na lokalnom nivou. U stvari pritužbe o ovom pitanju stalno stižu na konsultativno veće za zajednice. Pokušavamo da rešimo takve probleme ali to nije situacija koja se može rešiti za kratko vreme. Postoji mnogo razloga za ovaj problem ali najvažnije zloupotreba deklaracije o nacionalnoj pripadnosti. Ljudi koji ostvaruju političke, ekonomske, nacionalne interese mogu se lako predstaviti kao pripadnici nevećinskih zajednica. Pošto se to ne vidi kao nepravilnost to se ne može to sprečiti. Dakle ova zloupotreba se može naći u svakom sektoru. Nadamo se da će ova nepravilnost biti ispravljena popisom koji će početi narednih dana ali to vreme će pokazati”, istakao je Korov.

On je dodao je da se ljudi koji ostvaruju političke, ekonomske i nacionalne interese mogu lako predstaviti kao pripadnici nevećinskih zajednica, što čini ovu zloupotrebu teško detektovanom i sprečavanom.

Civilni aktivista Saša Petrović koji je i član Savetodavnog veća takođe je naglasio nedovoljnu zastupljenost manjinskih zajednica u kosovskim institucijama, ističući da se ne poštuju jasno precizirane kvote propisane zakonom.

“Sadašnja brojka nije sigurno zadovoljavajuća ni na lokalnom ni na centralnom nivotu. Ali koliko mi je poznato mislim da se ovaj problem dešava i širom regiona. Koliko znam u Bosni i Hercegovini zastupljenost zajednica u institucijama isto nije na potrebnom nivou”, izjavio je Petrović.

Ovaj problem nije ograničen samo na Kosovo, kako tvrdi Petrović, već je prisutan i u drugim delovima regiona. Navodi Bosnu i Hercegovinu kao primer gde je zastupljenost zajednica u institucijama takođe ispod potrebnog nivoa.

Nedostatak tačnih podataka o broju pripadnika nevećinskih zajednica u institucijama dodatno komplikuje ovu situaciju, ističu Korov i Petrović. Obojica se slažu da je potrebno ozbiljno se pozabaviti korenom problema kako bi se osigurala adekvatna zastupljenost manjinskih zajednica na svim nivoima vlasti.

Opširnije u audio zapisu: