Ustavni sud: Građanima južno od Ibra nadoknaditi troškove za plaćanje struje na Severu

Valač (Foto: RSE)

Ustavni sud Kosova utvrdio je da presuda Vrhovnog suda kojom je naloženo Regulatornoj kancelariji za energiju na Kosovu da nadoknadi štetu potrošačima južno od Ibra zbog fakturisane utrošene struje na Severu Kosova, nije u suprotnosti sa Ustavom. U pitanju je iznos od skoro 41,000 evra koji su pokrili građani na jugu za građane na Severu od 2012. do 2017. godine.

Kosovski ustavni sud objavio je ranije ovog meseca presudu u vezi sa zahtevom koji mu je podnela Regulatorna kancelarija za enegertiju.

Ova Kancelarija je tražila ocenu ustavnosti odlluke Vrhovnog suda od marta prošle godine koji je poništio njihovo rešenje o fakturisanju utrošene struje.

Ustavni sud u saopštenju o svojoj presudi navodi da je utvrdio da presuda nije u suprotnosti sa Ustavom Kosova, odnosno članovima koji se odnose na pravo na pravično i nepristrasno suđenje.

Odluci Vrhovnog, a sada i Ustavnog suda prethodila je presuda Osnovnog, odnosno tužba koju je podneo Ombudsman.

„Ombudsman zatražio nadoknadu potrošačima za plaćanje struje potrošene na Severu“

Ombudsman je u tužbi zatražio da se poništi kao nezakonita odluka Regulatorne kancelarije za energiju koja je doneta 6. februara 2012. godine „za smanjenje gubitaka distribucije električne energije”.

Zaštitnik građana je ujedno uputio zahtev za nadoknadu potrošačima kojima se, kako se navodi u saopštenju, fakturisala potrošnja električne energije za četiri opštine na Severu Kosova.

“Ombudsman je pred redovnim sudovima tvrdio, između ostalog, da fakturisanje električne energije potrošene u četiri severne opštine Republike Kosovo drugim potrošačima koji žive u drugim opštinama Republike Kosovo, predstavlja kršenje Zakona o Regulatornoj kancelariji i Zakona o električnoj energiji, te da ova praksa fakturisanja predstavlja povredu prava na imovinu zagarantovanog članom 46 [Zaštita imovine] Ustava i povredu prava na jednakost pred zakonom zagarantovanog članom 24 [Jednakost pred zakonom] Ustava“, navodi se u saopštenju Ustavnog suda.

Osnovni sud je potom poništo kao nezakonito rešenje Regulatorne kancelarije i naložio vraćanje fakturisanog iznosa, odnosno naknadu štete potrošačima kojima je fakturisana električna energija koja je utrošena u četiri opštine na Severu za period od 06. februara 2012. do 20. oktobra 2017. godine, tj. 40.855.480 evra, navode iz Ustavnog suda.

Zaključak Osnovnog suda su u međuvremenu potvrdili Apelacioni i Vrhovni, svojim presudama.

Ustavni sud u saopštenju prenosi navode ovih sudova:

„Uprkos činjenici da je Regulatorna kancelarija za energiju nadležna u pogledu rukovanja regulatornim parametrima, fakturisanje troškova izgubljene električne energije u prenosnom i distributivnom sistemu, fakturisanje gubitaka pričinjenih u četiri severne opštine Republike Kosovo drugim potrošačima Republike Kosovo, rezultiralo je nejednakim tretmanom građana, suprotno odredbama člana 55 [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava i Zakonu br.05/L-021 o zaštiti od diskriminacije, jer nije postojala legitimna svrha i proporcionalnost između upotrebljenih sredstava i nameravane svrhe“.

Sa druge starne, Regulatorna kancelarija za energetiku je pred ovim sudovima osporavala presude, tvrdeći da su iste donete uz povredu prava na pravično i nepristrasno suđenje i da je zakon pogrešno primenjen.

Ustavni sud u saopštenju iznosi svoj zaključak:

„Primenjujući kriterijume i načela elaborisane u vezi sa obrazloženom sudskom odlukom, a posebno na osnovu tumačenja datog kroz presude redovnih sudova osporavanih pred Sudom, (Ustavni sud) je zaključio da su se isti bavili i odgovorili na sve bitne tvrdnje podnosioca zahteva iznesene u odgovoru na tužbu, odnosno žalbu, kao i zahtevom za vanredno preispitivanje sudske odluke, te utvrdio da presuda Vrhovnog suda koja se osporava, nije u suprotnosti sa odredbama Ustava Republike Kosovo koje su osporavane“.

Ovom je procesu prethodilo pojačano pisanje u kosovskim medijima o tome da građani na jugu plaćaju struju godinama za građane na Severu, a sve je prethodilo konačnom dogovoru Beograda i Prištine oko energetike.

Krajem 2023. godine je zaključen komercijalni ugovor između KEDS i Elektrosevera, uz, kako je to za KoSSev protumačio pravnik Dragutin Nenezić „fasadno i folklorno ograđivanje s beogradske strane da se time ne prejudicira pitanje imovine“ – čime se, navodi, „maskira činjenica da se ovo pitanje sada može raspravljati samo unutar prištinskog sistema“.

Od prvog januara ove godine Severno Kosovo gotovo je u celosti i tehnički integrisano u kosovski elektro-energetski sistem, a od nedavno stigli su i prvi računi pri kosovskom sistemu, dok je Elektrosever pozvao građane da dođu i zaključe ugovor.