Centralna banka Kosova: Poštanska štedionica nije imala dozvolu za rad

Foto: KoSSev

Policija na Kosovu pokrenula je u ponedeljak akciju, kojom je zatvoreno šest nelegalnih „Poštanskih štedionica” i oduzeti dokazi o raznim materijalima, uključujući 75 miliona dinara (oko 640 hiljada evra), piše Telegrafi.

A u vezi sa tim iz Centralne Banke Republike Kosovo danas su naglasili za Telegrafi da je prema važećem zakonodavstvu, aktivnost ili funkcionisanje finansijskih institucija bez licence nezakonita i nedozvoljena radnja.

„Obaveštavamo vas da je prema važećem zakonodavstvu delatnost ili rad finansijskih institucija bez dozvole nezakonit i nedozvoljen. Tačnije, to je u suprotnosti sa Zakonom br. 03/L-209 za Centralnu banku Republike Kosovo, Zakon br. 04/L-093 za banke, mikrofinansijske institucije i nebankarske finansijske institucije, Zakon br. 04/L-155 za platni sistem kao i relevantne regulatorne instrumente“.

„Zakonodavstvo je jasno da niko ne može da se bavi aktivnostima banke ili finansijske institucije bez važeće licence izdate od CBK (član 5. Zakona o bankama) i kako kao institucija plaćanja može da funkcioniše samo institucija kojoj je dato ovlašćenje od strane CBK-a (čl. 2.19 Zakona o platnom sistemu)“, kaže se u odgovoru CBK za Telegrafi.

Dalje, CBK naglašava da ustavna institucija sa određenim zakonskim ovlašćenjima i njena dužnost je, između ostalog, da reguliše, licencira i nadgleda finansijske institucije, kao i da sprovodi svoje ciljeve održavanja stabilnog finansijskog sistema i sigurnog, stabilnog i efikasnog sistema plaćanja.

„Zbog toga naša institucija ne može da komentariše rad institucija za sprovođenje zakona. Spremni smo da sarađujemo sa državnim institucijama u sprovođenju zakonitosti u zemlji prema zakonskim ovlašćenjima“, naglašavaju u CBK.