Kvinta, EU i OEBS: Žao nam je zbog odluke Vlade Kosova da finalizuje eksproprijaciju na severu

Vlada Kosova (Foto: Kim arhiva)
Vlada Kosova (Foto: Kim arhiva)

Ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, zajedno sa Kancelarijom EU na Kosovu i Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu (OEBS), izražavaju žaljenje zbog odluke Vlade Kosova donete 30. maja da finalizuje eksproprijaciju preko 100 parcela zemlje u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

U saopštenju se navodi da je nekoliko njihovih misija prethodno podelilo sa Vladom procene međunarodnih pravnih stručnjaka, uključujući i misiju Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu, koje ukazuju da je Vlada prekršila sopstvene zakone i propise zbog proceduralnih i tehničkih nedostataka tokom procesa eksproprijacije.

Napominju da je kosovski pravosudni sistem identifikovao slične pravne zabrinutosti u vezi sa preliminarnom odlukom o eksproprijaciji, koje Vlada još uvek nije rešila.

“Dok su neke od imovina podnosilaca tužbi uklonjene iz konačne odluke o eksproprijaciji, žao nam je što Vlada Kosova nije sačekala da svi otvoreni sudski postupci budu u potpunosti rešeni pre donošenja ove odluke. Neophodno je da Vlada uloži napore kako bi osigurala da aktivnosti eksproprijacije budu u skladu sa zakonom, da se poštuje zakonski postupak i da se u potpunosti poštuju prava vlasnika imovine i zainteresovanih strana”, navedeno je u saopštenju dostavljenom medijima.

Dodaju da su, pored toga, izneli Vladi svoju zabrinutost da nacrt zakona o eksproprijaciji nije u skladu sa obavezama koje je Kosovo preuzelo prema Ahtisarijevom planu i ohrabrili su Vladu da modifikuje zakon u skladu sa tim pre nego što ga usvoji.

“Ohrabrujemo Vladu Kosova da se pridržava vladavine prava i dobrog upravljanja, kao osnov živih, demokratskih društava. Takođe, pozivamo Vladu da potvrdi svoju posvećenost principima Ahtisarija, uključujući zaštitu i promociju prava nevećinskih zajednica”, zaključuje se u saopštenju Kvinte, EU i OEBS-a.