Stupio na snagu Novi zakon o drumskom saobraćaju

Policija Kosova nastavlja dodatne aktivnosti u sprovođenju zakona u oblasti drumskog saobraćaja, kako bi se povećala bezbednost na putevima. U periodu od 1. do 16. januara ove godine izrečene su 15.092 saobraćajne kazne.

 

Od prvog januara 2018. godine stupio je na snagu Novi zakon o drumskom saobraćaju. U prvoj polovini ovog meseca identifikovan je veliki broj prekršilaca, protiv kojih su preduzete sve mere koje proističu iz zakona. Izrečeno su 15092 saobraćajne kazne, kao i 515 kazni koje nose negativne poene i izrečeno je 214 zabrana upravljanja motornim vozilom.

“Imamo usklađivanje procedura u Zakonu o saobraćaju i prekršajima, koji je počeo sa primenom od januara 2018. Od 1. januara imamo nekoliko uvedenih novina u drumskom saobraćaju. Policijski službenik ima zakonsko pravo da izrekne vozaču, fizičkom licu novčanu kaznu do 500 evra, dok pravnom licu do 1000 evra”, rekao je kapetan Ferzi Ljaku iz Saobraćajne policije Kosova.

Prema statistici Kosovske policije u toku 2017.godine od januara do novembra evidentirano je 107 saobracajnih nesreća, od toga 119 lica sa smrtnim ishodom. Kosovska policija je napisala više od 372.000 novčanih kazni u saobraćaju. Na osnovu Zakona o drumskom saobraćaju prekršilac ima pravo na žalbu u roku od osam dana koju predaje komisiji za odlučivanje, dok je komisija dužna da obavesti prekršioca u roku od 30 dana.

Svi prekršioci imaju pravo od 15 dana da plate 50% izrečene kazne.

“Nakon isteka od 15 dana, svi predmeti se prosleđuju privatnim izvršiocima. Imamo i novinu koja je uvedena Zakonom o drumskom sobraćaju, ako lice ne plati obaveze neće biti u mogućnosti da registruje svoje vozilo u budućnosti”, poručio je Ljaku.

Građani smatraju da bi deo odgovornosti morali da preduzmu kako vozači, tako i pešaci.

“Na semaforu ulaze, pešaci prolaze bilo gde, to je Balkanska kultura”.

“Trebalo bi da se kažnjava, da se znaju pravila”.

“To je dobro, da bude manje saobraćajnih neseća, jer deca više prave problem nego stariji”.

“Vozač sam 50 godina, mislim da su policajci manje više u pravu i treba im dati više ovlašćenja, zato što je sve manje savesnih vozača”, poručuju meštani Gračanice i Prištine.

Do oduzimanja bodova dolazi ukoliko vozači ne poštuju propise.

“Svi vozači koji prođu kroz crveno pored novčane kazne dobijaju tri negativna boda, koji važe dve godine. Ukoliko se prekršiocu u ovom periodu izreknu i drugi negativni bodovi do devet, onda automatski vozač ostaje bez vozačke dozvole”, rekao je Ljaku.

Kosovska policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila kako bi se povećala sigurnost svih građana. Vozačima se savetuje oprezna vožnja i obavezna zimska oprema u ovom periodu, za sve one koji je ne poštuju kazna je 40 evra