Peć: smena komande u Italijanskom KFOR-u

Zamena komande Multinationacionalne borbene grupe – zapad (MNBG-W) italjanskog kontingenta održan je u vojnoj bazi “Villaggio Italia” kod Peći.

Predaja NATO zastave, formalni akt koji označava predaju odgovornosti, izvršena je u prisustvu komandanta KFOR-a Salvatorea Koučija, Generala Vazduhoplovne divizije Nikola Lanca de Kristoforisa,  vojnih, civilnih i verskih predstavnika.

Odlazeći kontigent, sastavljen je od 185-og Artiljerijskog Puka Padobranaca “Folgore”, pod komandom pukovnika Etore Galjardi, zamenjen je kontingentom koji je sastavljen od 5-og puka “Alpini”, pod komandom pukovnika Ruđero Gučini.

General Vazduhoplovne Divizije  Lanca de Kristoforis je naglasio  važnost italijanskog doprinosa u međunarodnim misijama, fokusirajući se na rezultate koje su postigli italijanski vojnici.