Čišćenje Pećke Bistrice i raspodela kontejnera za čistiju životnu sredinu [VIDEO]

Let’s Do It Peja je otpočeo čiščenje divlje deponije na obali Pećke Bistrice nadomak Goraždevca, na kojoj su žitelji ovog sela odlagali otpad više od deceniju ipo. Čišćenje traje petnaest dana a kamioni i mehanizacija su svakodnevno prisutni na obali reke. Čišćenje deponije pomogla je regionalna kancelarija misije OEBS-a na Kosovu u Peći i Kancelarija za zajednice Vlade Kosova.

Istovremeno su onima koji su potpisali ugovor o komunalnim uslugama sa JKP “Aabijenti” podeljene kante od 120 litara. Pripremljene su zaštitne kućice za kontejnere koji če biti postavljeni na javnim lokacijama.

Potpisivanje ugovora sa JKP “Ambijenti” dogovoreni su sa prisutnim građanima na javnoj debati koja je održana u Domu kulture u Goraždevcu sredinom oktobra, kada su potpisani I prvi ugovori a jedan od stanovnika Goraždevca zaposlen u ovo javno preduzeće.

Tokom poslednjeg dana oktobra biće organizovana akcija čišćenja sela na kojoj će učestvovati građani i đaci, dok se istovremeno nastavlja sa potpisivanjem ugovora.