Psiholozi preporučuju psihofizičke aktivnosti za decu u izolaciji