Zakon za borbu protiv korupcije trebalo bi da bude svakodnevni prioritet

U ovom Podkastu govorimo o značaju kampanje javnog informisanja koja promoviše ulogu Agencije i poziva javnost da prijavi korupciju. Kampanju je podržala kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Ovaj program podržan je od strane NVO Human i Američke ambasade na Kosovu. Stavovi i mišljenja iznešena u emisiji ne odražavaju stavove i mišljenja NVO Human i Američke ambasade na Kosovu.