Otvoreno o svemu: Rad jedinica zajednice i saobraćajnih jednica kosovske policije

Otvoreno o svemu (Foto: Radio Goraždevac)

U najnovijoj emisiji „Otvoreno o svemu“ imaćete priliku da čujete o radu jedinica zajednice i saobraćajnih jedinica Kosovske policije u Peći kao i koji su najveći izazovi i problemi sa kojima se susreću.

Naši gosti u današnjoj emisiji su šef kancelarije za zajednice Kosovske policije  Avni Seljmanaj i vodnik za planiranje i evidenciju saobraćajne jedinice Kosovske policije u Peći Djemalj Zekaj.

Djemalj Zekaj kaže da se saobraćajna policija najviše susreće sa problemima saobraćajnog tipa.

„Izazov je poseban kao i za ostale jedinice. Mi preventivno utičemo na saobraćajne nesreće, odnosno smanjenje broja saobraćajnih nesreća. Susrećemo se sa problemima saobraćajne prirode. To je često nepravilno parkiranje koje ometa put pešacima, ili van grada korišćenje telefona, brza vožnja ili vožnja bez pojasa“, rekao je Zekaj.

Šef kancelarije za zajednice Kosovske policije Avni Seljmanaj kaže

„Ojačavanje partnerstva sa institucijama i organizacijama koje predstavljaju građane u sklopu zajednica. Mi kao kancelarija za zajednice mo kancelarija za prevenciju. Na sastancima sa građanima trudimo se da identifikujemo probleme i rešimo ih. Kada nam građani predstave probleme, upućujemo ih na opštinske kancelarije, kada je u pitanju život, sigurnost i socijalno stanje građana“, rekao je Seljmanaj.

Ovaj program je realizovan u okviru projekta NVO HUMAN „Osnaživanje veza između civilnog društva i javnih institucija za promovisanje vladavine prava na Kosovu“, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu.

Stavovi i mišljenja izrečena u ovoj emisiji ne odražavaju stavove i mišljenja NVO HUMAN ili Američke Ambasade.