Poljoprivredni grantovi za žene i invalide starije od 18 godina

Szri i Vizionit (Foto: Syri i Vizionit)

Nevladina organizacija iz Peći “Oko vizije” (Syry i Vizionit) u partnerstvu sa austrijskom razvojnom agencijom planira da pomogne ženama ili osobama sa invaliditetom kroz projekat „Žene i osobe sa invaliditetom kao poljoprivredni preduzetnici na Kosovu“.

Žena ste ili osoba sa invaliditetom starija od 18 godina iz opštine Peć, Istok, Đakovica ili Orahovac i bavite se ili želite da radite kao poljoprivredni preduzetnik?

Pozivamo vas da se prijavite za obuku, mentorstvo i grantove iz oblasti poljoprivredne, stoji u saopštenju NVO “Oko Vizije” iz Peći.

Obrazac za prijavu i detaljnije informacije možete dobiti na internet stranici NVO Syri i Vizioni ili pozivom na broj telefona: +383 39 423240.

Ovaj poziv je raspisan u okviru projekta „Žene i osobe sa invaliditetom kao poljoprivredni preduzetnici na Kosovu“ koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne kooperacije i sufinansira Brot fur die Welt.

Projekat sprovodi  “Oko Vizije” (Syri i Vizionit) u partnerstvu sa Brot fur die Welt.