Da li se sprovodi administrativno uputstvo 33/2007 za uslove za lica sa posebnim potrebama

Otvoreno o svemu (Foto: Radio Goraždevac)

U najnovijoj emsiji “Otvoreno o svemu” govorićemo na temu poštovanja prava lica sa posebnim potrebama.

U nedostatku osoba iz institucija kompetentnih za odgovore na ova pitanja pokušali smo da vam istraživanjem o zakonu i izveštajima pojednih organizacijama približimo kakvo je stanje na Kosovu.

U današnjoj emsiji imaćete  priliku da čuejete i građane i njihovo mišljenje.

Ovaj program je realizovan u okviru projekta NVO HUMAN „Osnaživanje veza između civilnog društva i javnih institucija za promovisanje vladavine prava na Kosovu“, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu.

Stavovi i mišljenja izrečena u ovoj emisiji ne odražavaju stavove i mišljenja NVO HUMAN ili Američke Ambasade.