Nelegalne i legalne separacije godinama ugrožavaju ekosistem na Pećkoj Bistrici

U anketi sprovedenoj putem Radija Goraždevac, 60% ispitanika izrazilo je duboku zabrinutost zbog trenutnog stanja na Pećkoj Bistrici, opisujući ga kao “veoma loše”, dok je 40% ocenilo situaciju kao “loše”. Glavni uzroci identifikovani su kao nelegalne i legalne separacije i nedostatak stroge kontrole, što direktno ugrožava prirodni balans i bogatstvo reke.

U anketi građana, odgovornost za ovu situaciju je uglavnom usmerena na lokalne (48%) i centralne (40%) institucije, dok 12% smatra da su građani takođe uključeni u ovaj problem.

Nevladina organizacija “Let’s do it Peja”, koje se zalaže za očuvanje životne sredine, ističe da nlegalne separacije nisu samo problem na Pećkoj Bistrici već i u mnogim opštinama i rekama širom Kosova. Ne samo da postoje nelegalne prakse, već i legalne separacije često ne poštuju odgovarajuće standarde i procese, rezultirajući ozbiljnom degradacijom reka.

“Da to je tačno, ima mnogo nelegalnih separacija na Pećkoj Bistrici, ali ne samo na Bistrici nego i u mnogim opštinama i rekama na Kosovu. Ima onih i koje su legalne ali i one ne rade po kriterijumima i procesima. Kao rezultat toga imamo mnogo degradiranih reka na Kosovu”, kazao je Urim Đeravina.

Iako postoje zakoni koji regulišu ovu oblast, poput odredaba koje su u nadležnosti komisija za minerale i rudnike, implementacija i nadzor tih zakona često su nedovoljni. Ovo ima ozbiljne posledice na mikroorganizme, floru i faunu koji nastanjuju ove vode, kao i na sam ekosistem.

“Postoji zakon i odredebe koje su u ndležnosti komisije za minerale i rudnike i koje jasno propisuju zakon kako i šta treba da se radi tokom eksploatacija peska. Iskopavanje peska je dosta štetno, jer svaka ljudska intervencija, naravno ekonosmka intervencija u vodi šteti mikororganizmima i šteti flori i fauni koje žive u vodi, takođe šteti njihov ekosistem”, kaže Đeravina.

Dok opština Peć sprovodi određene mere za uređenje korita Pećke Bistrice i zabranu ribolova na određenim lokacijama, evidentno je da je potrebno više koordinacije i napora kako bi se očuvala ova vitalna vodena oblast.

“Ima mnogo planova i strtegija i na centralnom nivou Kosova, takođe i na opštisnkom nivou koji bi poboljšali stanje na rekama. Opština Peć je radila na uređivanju korita Pećke Bistrice, takođe na nekim mestima je zabranjeno i pecanje”, dodaje Urim Đeravina.

Pećka Bistrica (Foto: Radio Goraždevac, arhiva)

Policija, u saradnji sa relevantnim agencijama, reaguje na ilegalne aktivnosti poput eksploatacije peska, i preduzima mere u skladu sa zakonom, kaže portparol Kosovske policije za region Peći Fadilj Gaši.

„Policija je uvek u saradnji sa agencijama za iskopavanje minerala i ostalih dobara. Policija reaguje, u saradnji sa tužiocem, samo u slučajevima gde je to ilegalno na primer u slučaju Bistrica. U ovakvim slučajevima osumnjičenima se uzima izjava, ona se posle prosleđuje tužilaštvu“, kazao je za Radio Goraždevac Fadilj Gaši.

S obzirom na široko rasprostranjene probleme na rekama Kosova, neophodno je da se implementiraju planovi i strategije kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou kako bi se poboljšalo stanje na rekama i očuvala vitalnost njihovih ekosistema, zaključci su naših sagovornika i onih koji su učestvovali u anketi.

Pogledajte još: