UNK, SŠK i advokat Flutura Kusari traže da se povuče Nacrt zakona

Ilustracija (Foto: Pixabay.com)

Udruženje novinara Kosova (UNK), Savet štampe Kosova (SŠK) i advokat za medijsko pravo Flutura Kusari traže od kabineta premijera Kosova da povuče Nacrt zakona o Nezavisnoj Komisiji za medije iz Skupštine Kosova i izvrši neophodne izmene u skladu sa standardima Saveta Evrope i OEBS-a.

Vlada Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem odobrila je Nacrt zakona o Nezavisnoj Komisiji za medije koji je procesuiran u Skupštini Kosova u januaru 2024. godine.

“Zakonski predlog radikalno menja način regulacije onlajn medija koji objavljuju video snimke sa sistema samoregulacije na državnu regulaciju, primoravajući ih da se podvrgnu postupak državnog licenciranja. Zakonske izmene, koje se opravdavaju u ime približavanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, suprotne su standardima Saveta Evrope (SE) i Organizacije za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS)”, navodi se u saopštenju dostavljenom medijima.

U saopštenju se dodaje da se glavne predložene zakonske izmene odnose na to “da će onlajn mediji biti predmet državnog licenciranja i kontrole od strane NKM-a, onlajn mediji, koji rade kao nevladine organizacije, biće prinuđeni da otvaraju kompanije kako bi ispunili uslove za licenciranje, onlajn mediji će biti prinuđeni da se registruju u Registar onlajn medija, kojim će upravljati NKM. Onlajn mediji će morati da dobiju dozvolu od NKM-a u slučaju promene vlasništva preko 10%, onlajn mediji će biti podvrgnuti režimu sankcija sa kaznama do 40, 000 evra, NKM će imati 11 članova, a ne sedam, koliko trenutno ima, članovi NKM-a više neće imati postepeni mandat od dve, tri i četiri godine, već mandat od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat”.

U pismu dostavljenom mediji UNK, SŠK i advokat za medijsko pravo Flutura Kusari smatraju da je zakonska inicijativa kabineta premijera da kontroliše onlajn medije putem licenciranja sledeći napad na pravo na slobodu medija i pluralizam.

“Državni aparat će se lako koristiti protiv svakog onlajn medija pod pretnjom velikih kazni do 40.000 evra, što može da zatvori svaki onlajn medij koji posluje na Kosovu. Nacrt zakona treba posmatrati kao nastavak neprijateljskog pristupa vladajuće stranke, Pokreta Samoopredeljenje, prema medijima i novinarima i njen stalni pokušaj da ih disciplinuje. Revidirana Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama (AVMS), za koju se očekuje da će uskladiti medijsko zakonodavstvo na Kosovu, predviđa regulaciju platformi za distribuciju videa od strane medijskih regulatora. Međutim, za potrebe ove pravne inicijative, direktiva je pogrešno protumačena, bez uzimanja u obzir lokalnog konteksta i ignorisanja postojećeg samoregulatornog tela na Kosovu. Direktiva ni na koji način ne predviđa da država stavi pod kontrolu onlajn medije kroz proces prinudnog licenciranja. U stvari, Direktiva EU u članu 4A podstiče države da koriste sistem samoregulacije. Iz tog razloga su se u Finskoj, tokom transpozicije AVMS-a, tamošnja vlada i parlament, uzeli lokalni kontekst kao osnovu i na osnovu člana 4A direktive, dogovorili da ovu nadležnost i dalje prepuštaju savetu štampe (samoregulatorno telo). U Albaniji su se Savet Evrope i Venecijanska Komisija oštro usprotivili istim zakonskim predlozima koje je dala albanska vlada na čelu sa Edijom Ramom. Dok Organizacija za Evropsku Bezbednost i Saradnju (OEBS) jasno zahteva da registracija onlajn medija uopšte nije obavezna procedura”, stoji u saopštenju.

Dalje se dodaje da će druga posledica biti slabljenje Saveta Štampe Kosova (SŠK), koji čine predstavnici medija.

“Dok će se ojačati organ državne uprave poput NKM-a, čije članove bira vladajuća partija. Istorijski gledano, NKM je – sa nekim izuzecima – bio sastavljen od ljudi koji su delovali i nastavljaju da deluju uz direktna ili indirektna uputstva iz politike ili privatnog sektora. Vlada je, mimo medija, svoj pokušaj kontrole proširila i na samu instituciju NKM-a. Povećanje broja članova na 11 je nerazumno i zasniva se samo na želji vladajuće stranke da se ova institucija popuni većim brojem pristalica. To potvrđuje i predlog da svaki član ima mogućnost da konkuriše za dva mandata, tako da oni koji budu imenovani tokom ovog saziva u Skupštini i nastave da uživaju podršku partija na vlasti u drugom sazivu, dakle, mogu biti deo NKM-a ukupno osam godina”, navodi se u saopštenju.

Udruženje novinara Kosova (UNK), Savet štampe Kosova (SŠK) i advokat za medijsko pravo Flutura Kusari u saopštenju izražavaju ogorčenje zbog, kako se navodi, visokog nivoa netransparentnosti tokom ove zakonodavne inicijative.

“Nacrt zakona pripremljen je uz dubok nedostatak transparentnosti i bez uključivanja novinara, medija, aktivista i drugih organizacija civilnog društva. Tek nakon završetka prvog nacrta je bio predstavljen ograničenoj grupi kao ostvaren čin. Ovaj pristup je potpuno nedemokratski, neprihvatljiv i razočaravajući. Nijedan medijski zakon se ne može izraditi bez istinskog učešća medijskog sektora”.

U saopštenju se dodaje da su ponudili Kabinetu premijera mogućnosti za dijalog i saradnju na poboljšanju nacrta zakona.

“Pre godinu dana, na sastanku sa šefom kabineta predsednika Vlade Luanom Dalipijem i pravnu savetnicu premijera Teom Blakajem, uveravali su nas da nacrt zakona neće na taj način proći u Skupštini. Posle toga su potpuno ignorisali naše zahteve za informacijama oko nacrta zakona. Zakonske izmene – napravljene u formi u kojoj su sada – neće rezultirati poboljšanjem medija, već političkom kontrolom nad onlajn medijima, kontrolom koju će vršiti ona politička partija koja će imati vlast”.

Zaključuju da zakonske promene moraju biti napravljene uz istinsko učešće novinara, nevladinih organizacija i svih zainteresovanih strana.

“Istovremeno, država mora da se zalaže za potpunu nezavisnost NKM-a birajući nezavisne profesionalce, a ne simpatizere vladajuće partije”, zaključuje se u saopštenju.