Dok se Vlada hvali, opštine Peć i Prizren nezadovoljne raspodelom vladinog budžeta za lokalne samouprave

Vlada Kosova najavila je povećanje opštinskih budžeta za 2024. godinu, ističući da će iznos opštinskih budžeta dostići 742 miliona evra. Međutim, iz opština Peć i Prizren nezadovoljni su novcem koji će im biti na raspolaganju.

Iz opštine Prizren nisu zadovoljni izdvajanjem budžeta, tvrdeći da je to prevazišlo zakonska prava koja su osnova za ovu politiku. Naime, Vlada Kosova je odlučila izdvojiti samo 900.000 evra za našu opštinu, što je daleko manje od očekivanog kaže Imer Beriša predstavnik Kancelarije za informisanje u opštini Prizren.

„Kriterijum broja stanovnika, površine i potrebe investicija u našoj opštini nisu uzete za osnovu, pa bismo u ovom pravcu, preko vaše televizije, postavili pitanja i Vladi Kosova, zašto diskriminiše građane opštine Prizren? U ovoj opštini imaju politički subjekt, građane koji veruju u njihovu javnu politiku. Zašto su te građane diskriminisali do ovog nivoa“, kazao je za TV Prizreni Imer Beriša.

Direktor Direkcije za budžet i finansije u opštini Peć, Jeton Abazaj, istakao je da povećanje opštinskih budžeta nije posledica odluke Vlade, već je deo zakonske regulative prema kojoj 10% ukupnih prihoda Kosova pripada opštinama.

“Ovaj budžet nije povećan odlukom Vlade, toje  budžet koji po zakonu pripada opštinama. Zakonom je regulisano da 10% od nivoa ukupnih prihoda pripada opština na Kosovu. Zahvaljujući Poreskoj administraciji Kosova (PAK-a), Carini, opštinama i onih koji plaćaju poreze i dažbine, Kosovo ima veći budžet za 2024. godinu”, kazao je Jeton Abazaj za Radio Peja.

Iako je budžet opštine Peć povećan, to neće značajno uticati na blagostanje građana zbog smanjenja kapitalnih investicija u odnosu na prethodnu godinu.

“I pored toga što su u Peći, kao i u bilo kojoj drugoj opštini povećane cifre budžeta, to nema mnogo uticaja na blagostanje građana, iz razloga što je udeo kapitalnih investicija manji nego u 2023. godini za petsto hiljada eura. To je prva godina nakon 2015. godine da smo smanjili kapitalna ulaganja”, dodao je Abazaj.

Dok su nadležni za opštine Prizren i Peć nezadovoljni, sa druge strane zamenica premijera Kosova, Emilija Redžepi ističe da je Vlada izdvojila velika sredstva za ove i ostale opštine i da će ta sredstva biti adekvatno raspoređena.

“Naravno da ima i velikih sredstava za Prizrensku opštinu. Tu je upravo i Gornje i Donje Ljubinje. Pokušaćemo i da podržimo projekte koji su bazirani na infrastrukturi znači od vodovodnih mreža počev od puteva, škola, vrtića. U svim opštinama gde žive manjine je takođe profesionalno raspoređen budžet. Znači i u Prizrenskoj opštini, Pećkoj, Istočkoj i Dragaškoj imamo milionsku sumu ulaganja od strane Vlade. Više od milion i po evra čekamo proceduru od strane Opštine i Skupštine tako da za sada je sve po planu i programu, onako kako smo i zamišljali”, kazala je Emilija Redžepi za Radio Astra.

Dok opštine poput Peći i Prizrena ukazuju na kompleksnost raspodele budžeta na lokalnom nivou, iz Vlade Kosova ističu napore da se osigura ravnomerna raspodela resursa u cilju poboljšanja kvaliteta života građana.