Agencija za privatizaciju o prostorijama Jedinstva: „Lux“ bio vlasnik, a ne neko drugi, objekat privatizovan 2012.

Foto: KoSSev
Foto: KoSSev

Preduzeće „Lux“ je zakonit vlasnik objekta u kojem je bila smeštena redakcija lista Jedinstvo, a ne neko drugo lice, organizacija ili preduzeće. Privatizacija je izvršena još 2012. godine i prostorije su sada u vlasništvu Ekrema Pecija, saopštila je kosovska Agencija za privatizaciju u odgovoru za KoSSev. Za to vreme redakcija Jedinstva drži kolegijume na otvorenom.

List Jedistvo napustio je sredinom ovog meseca prostorije u kojima je bila smeštena redakcija u ulici Oslobođenja u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Prema navodima direktorke lista, Rade Komazec, zaposleni su tek pre nešto više od dva meseca saznali da je objekat zapravo privatizovan i prodat, kada im je navodno na vrata zakucao advokat novog vlasnika i dao im rok do 15. maja da se isele.

Komazec je osporila navode o vlasništvu, tvrdeći da je ovaj list nakon napuštanja svojih prostorija u Prištini 1999. godine, u Mitrovici dobio objekat na korišćenje od strane Koordinacionog centra za KiM, a koji ga je prethodno otkupio od privatnog lica, Ljubomira Biševca.

Međutim, Biševac, direktor DTP „Luks“ iz Kosovske Mitrovice, Milorad Laketić, kao i sudija i nekadašnji član Visokog saveta sudstva, Blagoje Jakšić, pravosnažno su osuđeni jer su 1997. godine, kako je utvrđeno, zaključili fiktivni ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora u Kosovskoj Mitrovici od 324 kvadratna metra.

Taj ugovor je, prema presudi, sačinjen između preduzeća „Luks“ kao prodavca i preduzeća u vlasništvu Biševca kao kupca,

Jakšić je osuđen jer je, prema presudi, kao predsednik Opštinskog suda u Kosovskoj Mitrovici dao nalog da se falsifikovanjem službene knjige tog suda izvrši overa fiktivnog ugovora, iako je znao da Biševac za lokal neće platiti nikakvu cenu, koja ugovorom nije ni bila određena.

Biševac je, prema presudi podstrekao direktora Luksa da mu pribavi protivpravnu imovinsku korist. Time mu je omogućeno prenošenja prava svojine na objektu u Kosovskoj Mitrovici od 324 kvadratna metra.

Iako je presudom utvrđeno da je ugovor fiktivan, Komazec je sredinom maja za KoSSev kazala da je Biševac navodno ušao u posed spornih prostorija, ali da nema saznanja o drugim detaljima.

Šta kažu iz Agencije za privatizaciju

KoSSev portal se još 15. maja, odnosno dana kada su zaposleni u Jedinstvu napuštali prostorije, upitom obratio Kosovskoj agenciji za privatizaciju. Odgovor je stigao tek danas.

Agencija je demantovala tvrdnje da je objekat bio u vlasništvu Koordinacionog centra, odnosno navode da je pre privatizacije bio u posedu preduzeća Lux.

“Poslovni objekat – IBAR supermarket preduzeća Lux bio je u vlasništvu preduzeća do njegove privatizacije 16.07.2012. godine u 54. talasu privatizacije licu Ekremu Peciju. Trenutno imovina je u vlasništvu privatnog lica Ekrema Pecija”, naveli su iz Agencije.

Ujedno odbacuju navode da je objekat i prethodno, odnosno ukupno dva puta privatizovan.

“Nije istina, pravni vlasnik imovine – supermarket IBAR je bilo preduzeće Lux, a ne neko drugo lice, organizacija ili drugo preduzeće”.

Naglasili su da je nakon privatizacije ugovor potpisan 16. jula 2012.

Takođe navode da njima, kao i organu za likvidaciju DP Lux, nikada niko nije dostavio zahtev kojim se tražilo vlasništvo nad ovom imovinom.

„Organ likvidacije Lux je pokrenuo postupak likvidacije dana 19. 08. 2013. godine, a rok za podnošenje kreditnih/imovinskih potraživanja bio je do 11. 10. 2013 godine“, poručuju.

Naglašavaju da je oglas za prodaju ove imovina bio javan, te na kraju još jednom podcrtavaju:

„Prema podacima sa kojima raspolažemo, preduzeće Lux je zakoniti vlasnik imovine – IBAR supermarketa, a ne neko drugo lice, organizacija ili preduzeće”.

Jedinstvo drži kolegijume na otvorenom

Za to vreme zaposleni u listu Jedinstvo drže kolegijume na otvorenom na kraju mitrovičkog šetališta, odnosno nedaleko od prostorija u kojima su bili smešteni.

Direktorica preduzeća “Panorama – Jedinstvo” i urednica lista Rada Komazec sa drugog kolegijuma koji je održan u četvrtak navela je da zaposleni „nisu bez imovine“, podsetivši na prostorije u kojima je bila redakcija pre 1999. godine u Prištini.

Još jednom je zatražila da im se omogući povratak, navodeći da za „svaki kvadrat“ imaju dokumentaciju kojom se vlasništvo potvrđuje.

„Proterali su nas 1999. godine. Mi ne želimo ništa tuđe. Mi hoćemo da se vratimo u svoje i to je zahtev koji upućujemo“, rekla je.