OEBS: Kosovsko pravosuđe energičnije da postupa u predmetima organizovanog kriminala i korupcije

Sedište misije u Prištini (Foto: OEBS)
Misija OEBS-a predstavila je izveštaj pod nazivom “Od papira do prakse – ocena efikasnosti odgovora pravosuđa na teška dela organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu” kao i analizu pravosudnog sistema na Kosovu, na osnovu praćenja 52 predmeta organizovanog kriminala i korupcije koji uključuju 670 ročišta održanih u periodu između jula 2021. i marta 2024. godine, saopšteno je iz ove misije.

Kako se dodaje, analiza misije OEBS-a ima za cilj da pruži podršku kosovskim institucijama u rešavanju utvrđenih nedostataka i u presuđivanju takvih predmeta u skladu sa međunarodnim standardima i standardima ljudskih prava.

Saopšteno je da izveštaj konstatuje pozitivne pomake, kao što je usvajanje Strategije za vladavinu prava 2021–2026, usvajanje Strateškog plana za efikasno rešavanje slučajeva korupcije i organizovanog kriminala za period 2022–2024. i “Zajedničku izjavu o posvećenosti” koje su ključne zainteresovane strane potpisale u martu 2023.godine.

“Izveštaj takođe navodi ključne zabrinutosti, uključujući visoke stope oslobađajućih presuda, odlaganja u predmetima i loše upravljanje predmetima uglavnom zbog poteškoća u primeni Zakonika o krivičnom postupku, nedosledne sudske prakse, kašnjenja u ispitivanju svedoka i probleme sa prevodom”, navedeno je u saopštenju.

Kako je saopšteno, analiza pruža listu praktičnih preporuka akterima u pravosuđu na osnovu pregleda njihovog učinka u četiri glavne oblasti: pravičnost, efikasnost, kapacitet i pravosudni alati.

“Ključne preporuke uključuju jačanje transparentnosti, izdvajanje više ljudskih i materijalnih resursa i poboljšanje kriterijuma za evaluaciju rada sudija i tužilaca”, dodaje se.

“Efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije je od suštinskog značaja za održavanje vladavine prava. Ovaj izveštaj je zasnovan na čvrstim dokazima iz praćenja suđenja u poslednje tri godine i nudi važne preporuke za jačanje odgovora krivičnog pravosuđa na ove slučajeve”, rekao je šef Misije OEBS-a na Kosovu Majkl Devenport, na događaju povodom predstavljanja izveštaja.

Ministarka pravde, Aljbuljena Hadžiu, prisustvovala je događaju predstavljanja izveštaja i tim povodom rekla da je glavni cilj Vlade Kosova i Ministarstva pravde beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz reforme u pravosudnom sistemu.

“Ministarstvo pravde obeležava konkretna dostignuća u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. S tim u vezi, završili smo i odobrili pravni paket za borbu protiv korupcije, Zakon o Državnom zavodu za proveru i oduzimanje imovine, Uredbu o signalizaciji i na dobrom smo putu za operacionalizaciju antikorupcijske operativne grupe i zajedničkog istražnog tima za istraživanje i procesuiranje krivičnih dela organizovanog kriminala i korupcije sastavljenog od eksperata iz drugih državnih institucija”, dodala je ona.

Šef Kancelarije EU na Kosovu Tomaš Sunjog naglasio je da pravosudni sektor snosi odgovornost da spreči nekažnjivost u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala.

“Očekujem da će dragocene preporuke iz izveštaja OEBS-a o praćenju suđenja, zajedno sa onima iz sveobuhvatnog praćenja odabranih predmeta od strane EULEX-a u celom lancu krivičnog pravosuđa, pomoći kosovskim vlastima da reše identifikovane nedostatke i poboljšaju postupanje u takvim slučajevima”, rekao je Sunjog.

Projekat koji sprovodi misija OEBS-a realizuje se uz finansijsku podršku EU.

“Ovaj projekat, koji realizuju terenske operacije OEBS-a u Tirani, Prištini, Sarajevu, Podgorici i Skoplju, a od jula ove godine i u Beogradu, nastaviće se do decembra 2026. godine, kada će biti objavljen konačni izveštaj”, zaključuje se u saopštenju dostavljenom medijima.