Ombudsman: Odluke o eksproprijaciji na severu Kosova bez odgovarajuće jasnoće

Foto: Fejsbuk, Institucija narodnog advokata
Foto: Fejsbuk, Institucija narodnog advokata

Kosovski ombudsman saopštio je danas, u vezi sa eksproprijacijom zemljišta na severu Kosova, da odluke kosovske vlade nisu imale odgovarajuću jasnoću u pogledu svrhe zbog čega se taj proces obavlja.

Ombudsman je objavio mišljenje u vezi sa procesom eksproprijacije u opštinama Leposavić i Zubin Potok.

Ovo mišljenje je nastalo kao rezultat pritužbi stanovnika opština Leposavić i Zubin Potok, koji su se žalili na način na koji se odvijao ovaj proces eksproprijacije.

“U ovom slučaju, Ombudsman je primetio da odluke donete pre i tokom procesa eksproprijacije nisu imale odgovarajuću jasnoću u pogledu legitimne svrhe zbog koje je eksproprijacija izvršena, što je dovelo do toga da nije u potpunosti ispunjen zakonski uslov za objavljivanje zakonita javna svrha”, smatra kosovski zaštitnik građana.

Ombudsman je ukazao na pozitivnu obavezu institucija Kosova da preduzmu sve radnje u pravcu razjašnjenja legitimne svrhe i javnog interesa, kako bi se intervencija na vlasničkoj imovini, u cilju eksproprijacije, izvršila jasno, vidljivo i dozvoljeno.

Pored gore istaknutog argumenta, Ombudsman je primetio da su Vlada Kosova i Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture razvili i druge procesne radnje u vezi sa pitanjem eksproprijacije u opštinama Leposavić i Zubin Potok, izdavanjem Odluke o oglašavanju oblasti od posebnog interesa, donošenju drugih naknadnih odluka, održavanju javnih rasprava i donošenju prethodnog i konačnog rešenja, ove radnje se zasnivaju na Zakonu o eksproprijaciji nepokretnosti.

Ombudsman imajući u vidu da je za ovo pitanje pokrenut sudski postupak, nije iznet u meritumu, već samo iznosi svoje stavove u pogledu zaštite prava svojine, kao ljudskog prava zajemčenog Ustava Kosova.