Ustavni sud odbacio zahtev advokatskog tima za ocenu ustavnosti Uredbe CBK: Nisu iscrpljena sva pravna sredstva

Foto: Internet stranica CBK-a
Foto: Internet stranica CBK-a

Zahtev koji je u februaru ove godine podneo tim advokata – za ocenu ustavnosti Uredbe Centralne banke Kosova koja je istog meseca stupila na snagu, a kojom se, između ostalog, dinar de fakto izbacuje iz platnog prometa, Ustavni sud proglasio je neprihvatljivim, saopšteno je juče.

Reč je o zahtevu koji je 20. februara Ustavnom sudu podneo advokat iz Gnjilana, Vasilije Arsić, a koji su, osim njega, sastavljali i pravnik Dragutin Nenezić i profesor na Pravnom fakultetu, Dušan Čelić.

U njihovom zahtevu bilo je naznačeno najpre to da Uredba nije u skladu sa članovima 7, 11, 22, 23, 24, 25, 46, 49, 51, 57, 58. i 59. Ustava Kosova, kao i članom 16. Zakona o Centralnoj banci Kosova.

Glavna zamerka advokata ticala se člana 35. Uredbe CBK, koji predviđa evro kao jedinu valutu za transakcije gotovinskim plaćanjem i platne sisteme na Kosovu u smislu „člana 11. Ustava Republike Kosovo i članova 16, 17. i 18. Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo“.

Primenom člana 35. uredbe, isticali su u zahtevu, krše se osnovna ljudska prava – na imovinu, rad, obavljanje profesije, zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Osim toga, primena istog člana je, naznačili su – diskriminatorna, naročito jer su potpuno izostale konsultacije sa srpskom zajednicom o tome.

Ujedno, u fokus su advokati stavili i to da ova odredba protivreči ustavnoj odredbi da to pitanje mora biti jasno regulisano zakonom, a ne aktom CBK.

Advokati su takođe naznačili i to da UNMIK regulative još uvek nisu stavljene van snage, a zatražili su da se odluka CBK suspenduje sve do konačne odluke Ustavnog suda.

Ustavni sud: Zahtev neprihvatljiv, nisu iscrpljena pravna sredstva

Danas, nešto više od četiri meseca od kada je ovaj zahtev poslat, Ustavni sud je odlučio da ga proglasi neprihvatljivim i da odbije zahtev za suspenziju sprovođenja Uredbe CBK.

„Ustavni sud Republike Kosovo je odlučio u vezi sa zahtevom u slučaju KI42/24, sa podnosiocem zahteva Vasilije Arsić, za ocenu ustavnosti Uredbe Centralne banke Republike Kosovo o gotovinskim operacijama od 1. februara 2024. godine, podnet Sudu na osnovu stava 7 člana 113 – jurisdikcija i ovlašćene strane Ustava Republike Kosovo. Sud je jednoglasno utvrdio da se zahtev proglasi neprihvatljivim i otuda i da odbije zahtev za uvođenje privremene mere, odnosno obustavu sprovođenja gore navedene Uredbe Centralne banke Republike Kosovo“, saopštili su juče iz Ustavnog suda.

Svoju odluku da Arsićev zahtev ne prihvate, pravdaju time da on nije iscrpeo pravna sredstva. Drugim rečima – nije se obratio nižim sudskim instancama, pre nego da se obrati Ustavnom sudu.

„Nisu iscrpljena pravna sredstva propisana zakonom. U rešenju Suda o neprihvatljivosti se ističe konsolidovana sudska praksa Suda u kontekstu ustavne obaveze za iscrpljivanje pravnih sredstava, uključujući i u pogledu osporavanja podzakonskih akata. Rešenje ponavlja da, na osnovu Ustava Republike Kosovo, pojedinci mogu da pokrenu postupak ako su njihova prava i slobode koje im garantuje ovaj Ustav prekršena od strane javnih organa, ali samo kada su iscrpeli sva ostala pravna sredstva, regulisanim zakonom. U rešenju o neprihvatljivosti se ističe da iscrpljivanje pravnih sredstava je ustavna i zakonska obaveza, a pored obaveze pojedinca da iscrpi raspoloživa pravna sredstva, precizira i ograničenja nadležnosti Ustavnog suda u odnosu na redovne sudove, a koja, na osnovu principa supsidijarnosti, imaju nadležnost da razmatraju tvrdnje pojedinaca o povredi njihovih osnovnih prava i sloboda“.

Kažu da i od ove prakse ima izuzetaka, da prema praksi Evropskog suda za ljudska prava pojedinac može da se obrati najpre Ustavnom sudu, ali sa jasnim argumentima da ne postoji drugo relevantno sredstvo ili da je iscrpeo sva ostala, ali da ona eventualno nisu bila delotvorna.

„U okolnostima konkretnog slučaja, podnosilac zahteva naglasio je da ne postoji pravno sredstvo na raspolaganju kojim bi se osporila zakonitost i ustavnost gore pomenute Uredbe Centralne banke Republike Kosovo. Međutim, podnosilac zahteva nije izneo nijedan argument pred Sudom zbog čega gore navedena pravna sredstva nisu delotvorna, dostupna i/ili pristupačna u okolnostima njegovog slučaja“, navode iz Ustavnog suda.

U delu razjašnjenja o neprihvatljivosti, Ustavni sud je naveo i da je Centralna banka Kosova – jedini monetarni organ koji može odlučiti o dozvoljenim apoenima valute evra za promet na Kosovu.

Nenezić: Tajming za konačnu odluku Ustavnog suda veoma indikativan, nećemo stati na ovome, neka im je na čast

A jedan od podnosilaca ovog zahteva Dragutin Nenezić smatra da je Ustavni sud sada požurio da izda saopštenje uoči današnjeg sastanka u Briselu.

„Oni su požurili da objave odluku pre sutrašnjeg sastanka u Briselu. Pretpostavljam da će tamo biti reči o nečemu što je u vezi sa ovom temom, te da su oni zato to uradili“, kaže u izjavi za KoSSev.

„Moja pretpostavka je da je tajming saopštenja vrlo indikativan. Videćemo sutra šta će biti. Smatram da je njihova argumentacija glupa jer prvo postoji praksa Ustavnog suda na koju smo se mi pozvali, vezano za iscrpljenje pravnih sredstava, ali o tom potom, kad budemo videli šta detaljno piše u odluci“.

On nije želeo detaljnije da komentariše upravo s obzirom na to da je Ustavni sud sada objavio samo saopštenje za medije, ne i odluku, koja će biti naknadno dostavljena.

„Oko tog proceduralnog dela oni detaljno spominju i to kako je Centralna banka jedina nadležna da uredi pitanje korišćenja valute, što nije tačno – to se uređuje zakonom“, kaže Nenezić.