Javnost i mediji bi trebali biti glasniji u otkrivanju korupcije na Kosovu

Povodom Nedelje borbe protiv korupcije u “Našem jutru”-jutarnjem prohramu Radio Goraždevca, govorila je Ana Hačić Vlahović iz Američke ambasade u Prištini. Na pitanje, da li na Kosovu posoji svest o sukobu interesa, Hačić je kazala da bi svi morali biti glasniji u otkrivanju korupcije.

“Javnost je u velikoj meri svesna a sam sukob interesa znacajno doprinosi korupciji, vazno je da definišem sta znači sukob interesa to je kad neko na visokoj poziciji ima lične ili imovinske interese koji mogu uticati ili izgleda kao da utiču na njihovu transparentnost i objektivnost dok vrše javne funkcije. Onda na primer, primanje novca ili poklona u zamenu za posao ili dodelu tendera ili ugovora u zamenu za licnu dobit i slično. To se mora promeniti. Ali, vidimo napredak u pogledu kosovskih zakona koje regulišu ova pitanja, sada se Kosovo stvarno mora okrenuti implementaciji. Onda, to znači da javnost, mediji, svi bi trebali biti glasniji u otkrivanju korupcije a institucije moraju ozbijno da ih uzmu u obzir i ovo je dvosmerni proces. Onda, Kosovo ima zakonodavstvo u ovom pogledu ali naravno treba da ga u potpunosti sprovede”, rekla je Ana Hačić Vlahović.

Americka ambasada podržala je projekat da javne nabavke na Kosovu budu transparetnije kazala je ona u emisiji “Naše jutro” na talasima radio Goraždevca.

“Rekla bih da je sada (proces javne nabavke) transparentniji zbog brige. Mi smo u stvari podržali projekat u ovoj oblasti, pomogli smo Vladi da pokrenu platformu javne nabavke, to znači da su sada sve javne nabavke stvarno javne, kako za centralne tako i za lokalne vlasti. Podržali smo i građansko društvo kako bi pokrenuli indeks transparentnosti nabavke. Od opština se trazi da objavljuju informacije o nabavkama na svojim Web stranicama. Nego nažalost, izvestaj je pokazao da neke opštine zaostaju o tome”, rekla je Hačić Vlahović.

Na pitanje kako ocenjuje rad institucija Kosova na sprečavanju korupcije ona je odgovorila da Američka ambasada ulaže mnogo novca i napora u nameri da se kosovu pomogne da razvije resurse za borbu protiv korupcije, što je dalo rezultate ali da ostaje još dosta posla.

“Mi se u ambasadi fokusiramo na jačanje transparentnosti kosovskih institucija. Institucije napreduju, da bi to postigli Sjedinjene drzave ne samo da traže od kosovskih lidera da se bore protiv korupcije, iako to sigurno činimo. Mi takođe, ulažemo mnogo novca i napora da pomognemo Kosovu da razvije resurse za borbu protiv ovog zla. U stvari, mi smo obučili skoro hljadu dvesta profesionalaca iz sektora pravosuđa i takođe implementiramo USAID projekat za jačanje sektora pravde u iznosu od devet cela tri miliona dolara. Međutim, i dalje je, još puno posla pred nama a borba protiv korupcije nikada ne sme prestati, rekla je Ana Hačić Vlahović iz Američke ambasade na Kosovu.

Ona je slušaocima Radio Goraždevca poručila kako da se korupcija suzbije, sta vi građani mogu uraditi.

“Ja stvarno mislim da jedini način je da se borite, morate se boriti. Jedno od najboljih oružja koje imamo u borbi protiv korupcije je stalni fokus na odgovornosti i to znači da stalna procena rada pravosuđa, brza zamena korumpiranih zvaničnika, ozbiljno razmatranje izveštaja revizora, cišćenje javnih nabavki i odgovorna podela resursa. Onda, svi ljudi stvarno moraju sve ovo pratiti, moraju se boriti, zato što to sve ovisi o vama”, završila je razgovor u emisiji “Naše jutro” Ana Hačić Vlahović.

Ovo je treća godna kako Ambasada SAD, ali i drugi predstavnici međunarodne zajednice podržavaju koaliciju kosovskih NVO u organizovanju aktivnosti za Nedelju borbe protiv korupcije.