Gradonačelink Peći razgovarao sa ministarkom javne uprave Crne Gore

(Foto: Opština Peć)

Gradonačelnik Peći Gazmend Muhadžeri sasatao se danas sa minstarkom javne uprave Crne Gore Tamarom Srzentić i ministrom administracije lokalne samouprave Kosova Elbertom Krasnićijem.

Tokom sastanka je bilo reči o zajedničkim projektima kroz fondove Evropske unije (EU) u pograničnom području Kosova i Crne Gore, poput Peći i nekih opština Crne Gore. Te opštine su u partnerstvu već nekoliko godina. Bilo je reči i o novim projektima, koji će se realizovati u budućnosti, odnosno projektima koji su direktno vezani za pogranično područje.

Tokom dana, predsednik Muhadžeri, ministar Krasnići i ministarka Srzentić će posetiti projekte realizovane u Peći u okviru Programa prekogranične saradnje Kosova i Crne Gore.  Projekte je finansirala Evropske unija a sastanke je organizovao zajednički tehnički sekretarijat prekogranične saradnje Kosova i Crne Gore.