Hag: Saljihu Mustafi naloženo da žrtvama isplati 207.000 evra odštete

Foto: Specijalizovana veća Kosova/PrtSc

Specijalni sud je na današnjem ročištu odredio visinu odštete koju će žrtvama morati da isplati pripadnik nekadašnje OVK Saljih Mustafa, koji je osuđen na ukupno 26 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih nad albanskim civilima tokom aprila 1999. godine na imanju u selu Zlaš. Pretresni panel je naložio Mustafi da žrtvama isplati ukupno 207.000 evra.

Panel je zaključio da kompenzacija dosuđena svakoj žrtvi individualno predstavlja najadekvatniju vrstu i modalitet reparacija, i odredio različite sume u iznosima od 2.000 do 80.000 evra koje će biti isplaćene u slučaju osam žrtava-učesnika u postupku. Ti iznosi određeni su u skladu sa zahtevom zastupnice žrtava, koji pretresni panel smatra opravdanim i srazmernim obimu i stepenu štete koju su žrtve pretrpele, saopšteno je iz Specijalizovanih veća.

„Panel je konstatovao da njegova nadležnost u ovom predmetu prestaje donošenjem ovog naloga o reparacijama. Panel je stoga pozvao predsednicu Specijalizovanih veća da odredi sudski organ koji će biti zadužen za praćenje i nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem ovog naloga o reparacijama“, navodi se u saopštenju.

Ipak, panel je napomenuo, da iako je Mustafa isključivo odgovoran za isplatu naknade, on trenutno ne raspolaže sredstvima da u potpunosti izvrši ovaj nalog.

„Stoga je panel naglasio da drugi akteri treba da se uključe u izvršenje naloga o reparacijama, i da je to prvenstveno Kosovo. U tom pogledu, panel je naglasio da bi postojeći Program za naknadu štete žrtvama zločina mogao da posluži kao alternativa u izvršenju naloga o reparacijama iako su maksimalne sume koje se mogu dobiti iz programa niže od suma određenih nalogom o reparacijama“, kaže se u saopštenju.

Stoga je panel pozvao Kosovo da uvede nov sistem za reparacije žrtvama krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća kako bi se postigao jednak tretman za, s jedne strane, osumnjičene ili optužene pred Specijalizovanim većima, čija se odbrana finansira iz budžeta Kosova, i s druge strane, žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća za koje se ne izdvaja ništa.

„Panel je isto tako zapazio da se odredbe kosovskih zakona o šteti i povredama pretrpljenim u kontekstu rata na Kosovu 1998-1999. tiču isključivo žrtava neprijateljskih snaga, čime se po mišljenju panela vrši diskriminacija između žrtava tog rata“, stoji u saopštenju.